Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa jokainen opiskelija laatii henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen kautta opiskelija saa kokonaiskuvan opinnoista, opetussuunnitelmasta ja tutkintorakenteesta. HOPSissa otetaan huomioon aiemmat opinnot sekä aiemmin hankittu osaaminen. HOPSin kautta opiskelija pohtii kiinnostuksen kohteitaan ja tavoitteitaan sekä valitsee tutkintoon tulevia opintoja. HOPS on suunnitelma, jota toteuttamalla on perusteltua ja mielekästä opiskella. Se on keskeinen opiskelijan työkalu ja ohjauskeskusteluiden perusta. HOPSin tehdään ohjatusti Sisu-sovellukseen.