Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen kautta opiskelija saa kokonaiskuvan opinnoista, opetussuunnitelmasta ja tutkintorakenteesta. HOPSissa otetaan huomioon aiemmat opinnot sekä aiemmin hankittu osaaminen. HOPSin kautta opiskelija pohtii kiinnostuksen kohteitaan ja tavoitteitaan sekä valitsee tutkintoon tulevia opintoja. HOPS on suunnitelma, jota toteuttamalla on perusteltua ja mielekästä opiskella. Se on keskeinen opiskelijan työkalu ja ohjauskeskusteluiden perusta. 

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa opiskelija tekee HOPSin ohjatusti Korpin eHops-sovellukseen. HOPS ohjaajina toimivat koulutussuunnittelija ja yksikön johtaja.