kasvatustieteiden ajankohtaiset

Uusia erityisopettajia valmistui - kaikki valmistuneet koulutusta vastaaviin tehtäviin

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjesti yhdessä Vantaan kaupungin kanssa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille erityisopettajan tehtäviin pätevöittävät erilliset erityisopettajan opinnot. Koulutukseen osallistuneet neljäkymmentä opettajaa täydentävät suurta erityispedagogista osaamisvajetta kentällä. Pilotoitu koulutusmalli on herättänyt laajaa kiinnostusta.

Kokkolan yliopistokeskus sai lisärahoituksen varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on päättänyt rahoituksesta aloituspaikkojen lisäämiseksi 15 ammattikorkeakoulussa ja seitsemässä yliopistossa. Koulutusta lisätään yhteensä lähes 41 miljoonan euron lisärahoituksella. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sai 1,6 miljoonan euron rahoituksen, jolla lisätään 90 aloituspaikkaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen.

Koulutuspoliittiset visiotekstit korostavat digiä ja sumuttavat oppimisen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijakollegio KT Leena Isosomppi, KT, YTM Minna Maunula ja KT Minna Maunumäki tarkastelevat tuoreessa tutkimuksessaan digitalisoituvaa yliopistokoulutusta ohjaavia koulutuspoliittisia visiotekstejä yliopistopedagogiikan näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan yliopistokoulutuksen kehittämistä ohjaavat teknologis-taloudelliset puhetavat ja toimintamallit. Tutkijoiden mukaan tämä kaventaa yliopistopedagogista keskustelua ja kehittämistä.

Guests from Australia and Portugal

Dr Wendy Boyd from Australia and Ph.D. João Marôco from Portugal visited Kokkola University Consortium Chydenius to collaborate with researchers.

Kokkolan yliopistokeskuksella koulutettu nepsy-valmentajia jo 13 vuotta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on järjestänyt Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta vuodesta 2010 lähtien. Kasvatustieteiden täydennyskoulutusyksikön järjestämästä täydennyskoulutuksesta on valmistunut tähän mennessä 220 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa.

Erityispedagogisesta osaamisesta hyötyvät etenkin oppilaat

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistuu lähes 30 uutta erityisopettajaa, kun helmikuussa aloittanut ryhmä saa opintonsa päätökseen joulukuun alussa. Erilliset erityisopettajan opinnot antavat ammatillisia valmiuksia opettajille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus. Koulutus vastaa kansalliseen erityisopettajapulaan ja valmistuvat erityisopettajat ovat kysyttyä työvoimaa.

Vanhemmat ovat usein unohdettu voimavara varhaiskasvatuksessa

Uusi kansainvälinen teos valottaa vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen professori Heidi-Harju Luukkainen on yksi artikkelikokoelman toimittajista. Kyseessä on ensimmäinen nimenomaan vanhempien osallisuuteen paneutuva kirja.

Aforismikorteista inspiraatiota opettajien arkeen

Tällä viikolla juhlittiin maailman opettajien päivää. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen asiantuntijat ovat laatineet kaikkien opettajien vapaaseen käyttöön materiaaleja, jotka johdattavat pysähtymään opettajan työn merkityksellisyyden äärelle. Lataa aforismikortit omaan käyttöösi.