Jatko-opinnot

Yliopistokeskuksessa järjestetään myös tohtorin tutkintoon tähtääviä tieteellisiä jatko-opintoja. Jatko-opinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulua. Jatko-opintojen organisoinnista ja ohjauksesta vastaa kasvatustieteen professori.

Lisätietoja
professori Juha Hakala