Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava koulutus aloittaa syksyllä 2021!

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava valtakunnallinen monimuotokoulutus aloittaa syksyllä 2021. Koulutusta koordinoi Oulun yliopisto ja sen toteutuksessa ja suunnittelussa ovat mukana kaikki muut Suomessa varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta tuottavat yliopistot: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Jyväskylän yliopiston opinnot järjestää Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, lähiopetuspaikkakuntana on Kokkola.

 

Koulutuksen järjestämisen taustalla on valtakunnallinen pula varhaiskasvatuksen opettajista. Vuonna 2030 uudistuva päiväkodin henkilöstömitoitus lisää varhaiskasvatuksen opettajapulaa entisestään. Uuden mitoituksen mukaan kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla on oltava vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Työvoimapulaan on vastattu järjestämällä koulutusta. Vuosina 2018–2021 varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty tuhannella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtakunnalliselle varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoisuuden antavalle monimuotokoulutushankkeelle 3,2 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen tukea.

 

Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon monimuotototeutuksena, jossa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut tai työssäoppimisjaksot. Uusi monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun osittain varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Monimuotokoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.–31.3.2021, haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta. Syksyn 2020 aikana yliopistot vahvistavat valintaperusteet. Todennäköisesti hakijalla tulee olla vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista työkokemusta varhaiskasvatuksesta; lastenhoitajan, lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna joko kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin tai muu toisen asteen tutkinto sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksesta, tai korkeakoulututkinto.

 

Hakua varten ehtii vielä suorittaa kasvatustieteen perusopinnot (JYU, 25 op) Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Perusopinnot voi suorittaa täysin etä- ja verkko-opiskeluna omaan tahtiin edeten. Suoritustapoja ovat esimerkiksi oppimistehtävät, verkkokurssit ja verkkotentit. Ilmoittaudu vaikka heti, opintoihin on nonstop-ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden – tervetuloa! Lue lisää Opintopolusta.

 

Lisätietoja koulutushankkeesta: www.tuhatplus.fi

Lisätietoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämästä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta:
yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi