Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava koulutus aloittaa syksyllä 2021!

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava koulutus (valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville) aloittaa syksyllä 2021. Koulutusta koordinoi Oulun yliopisto ja sen toteutuksessa ja suunnittelussa ovat mukana kaikki muut Suomessa varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta tuottavat yliopistot: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Jyväskylän yliopiston opinnot järjestää Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, lähiopetuspaikkakuntana on Kokkola.

 

Koulutuksen järjestämisen taustalla on valtakunnallinen pula varhaiskasvatuksen opettajista. Vuonna 2030 uudistuva päiväkodin henkilöstömitoitus lisää varhaiskasvatuksen opettajapulaa entisestään. Uuden mitoituksen mukaan kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla on oltava vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Työvoimapulaan on vastattu järjestämällä koulutusta. Vuosina 2018–2021 varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty tuhannella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtakunnalliselle varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoisuuden antavalle monimuotokoulutushankkeelle 3,2 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen tukea.

 

Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon monimuotototeutuksena, jossa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut tai työssäoppimisjaksot. Uusi monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun osittain varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Monimuotokoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

 

 

Lisätietoja koulutushankkeesta: www.tuhatplus.fi

Lisätietoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämästä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta:
yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi