Hakeminen varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen

Haku varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen (valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville) 17.3.2021 - 31.3.2021

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa syksyllä 2021 alkavan varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen (valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville) haku tapahtuu kevään 2021 korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.2021 - 31.3.2021.

Koulutuksen valintaperusteet on vahvistettu ja ne löytyvät kokonaisuudessaan Opintopolusta. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämään koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa toimiville; valintaperusteiden mukaan hakijalla on oltava vähintään 9 kuukautta työkokemusta varhaiskasvatuksen ammatillisista tehtävistä yksityisessä tai kunnallisessa päiväkodissa. 

Hakijalla tulee myös olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna jokin näistä: 

a) kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin

b) muu toisen asteen sosiaali- ja kasvatusalan koulutus

c) korkeakoulututkinto. 

Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna hyväksytysti suomalaisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. 

Valinnan ensimmäisen vaiheen aiemman tutkinnon/kelpoisuuden ja työkokemuksen pisteytyksen (ks. Opintopolku) jälkeen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan aloituspaikkoihin nähden vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen soveltuvuuskoe järjestetään etäkokeena. 

Kasvatustieteen perusopinnot (JYU, 25 op) voi suorittaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Perusopinnot voi suorittaa täysin etä- ja verkko-opiskeluna omaan tahtiin edeten. Suoritustapoja ovat esimerkiksi oppimistehtävät, verkkokurssit ja verkkotentit. Ilmoittaudu vaikka heti, opintoihin on nonstop-ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden – tervetuloa! Lue lisää Opintopolusta.