27.03.2018

Haku luokanopettajien aikuiskoulutukseen

Tervetuloa opiskelijaksi!

Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.  Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta. Koulutukseen otetaan 45 opiskelijaa. Seuraava haku on syksyllä 2018 korkeakoulujen yhteishaussa (Opintopolku).

Vuoden 2018 valintaperusteet.