Opis­ke­le luo­kan­opet­ta­jak­si Kokko­las­sa

Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.  Koulutukseen valittavilta edellytetään korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja. Vuonna 2020 valintaperusteita  uudistettiin, eikä hakijoilta vaadita opettajakokemusta. Siitä on kuitenkin hyötyä mahdollisessa esivalintapisteytyksessä. Koulutukseen valitaan 45 opiskelijaa.

Seuraava haku on 1.-15.9.2021 korkeakoulujen yhteishaussa (Opintopolku). 

Tiedustelut Mari Kiviniemi ja Oili Uusitalo