Opis­ke­le luo­kan­opet­ta­jak­si Kokko­las­sa

Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.  Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta. Koulutukseen otetaan 45 opiskelijaa.

Seuraava haku on 4.-18.9.2019 korkeakoulujen yhteishaussa (Opintopolku). Vuoden 2019 valintaperusteet julkaistaan myöhemmin. 

Tiedustelut Mari Kiviniemi ja Oili Uusitalo