23.08.2018

Opis­ke­le luo­kan­opet­ta­jak­si Kokko­las­sa, ha­kuai­ka 5.-19.9.2018

Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.  Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta. Koulutukseen otetaan 45 opiskelijaa. Seuraava haku on syksyllä 2018 korkeakoulujen yhteishaussa (Opintopolku). 

Vuoden 2018 valintaperusteet.
Tiedustelut Mari Kiviniemi ja Oili Uusitalo