Opiskelijaksi kasvatustieteen yksikköön

Luokanopettajien aikuiskoulutus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Koulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville opiskelijoille. Koulutusta kehitetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon sekä opiskelijan yksilölliset että muuttuvan yhteiskunnan tarpeet. Keskeisiä periaatteita koulutuksen toteuttamisessa ovat monimuotoisten opiskelutapojen käyttö sekä opiskelijalähtöisten, avointen ja verkostopohjaisten oppimisympäristöjen kehittäminen.

Luokanopettajien aikuiskoulutukseen otetaan vuosittain 45 opiskelijaa. Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempia yliopisto-opintoja. Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua.

Tiedustelut
Koulutussuunnittelija Mari Kiviniemi
Opintosihteeri Oili Uusitalo
Yksikön johtaja Raine Valli

Erilliset erityisopettajan opinnot

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 08. tammikuuta 2018, 14.53
 

Erilliset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksen kanssa. Koulutus on suunnattu luokanopettajana, erityisopettajana, aineenopettajana tai muissa soveltuvissa tehtävissä toimineille luokanopettajan kelpoisuuden omaaville henkilöille. Valmistuvilla erityisopettajilla on kelpoisuus antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista eli laaja-alaista erityisopetusta.

Seuraava koulutus käynnistyy aikaisintaan keväällä 2021.

Tiedustelut
Yliopistonopettaja Marjaana Leivo