Erityisopettajan tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Vantaan opetustoimen henkilöstölle

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikkö toteuttaa erilliset erityisopettajan opinnot 2023–2024 Vantaan kaupungin opetustoimen henkilöstölle. Elokuussa 2023 alkaviin opintoihin hakuaika on 11.4. – 23.4.2023.

HUOM! TARKISTAKAA, ETTÄ LÄHETÄTTE KAIKKI PYYDETYT LIITTEET HAKEMUKSEN MUKANA! Jos jokin liite unohtuu, toimittakaa se osoitteeseen vantaa-haku@jyu.fi 23.4.2023 klo 24.00 mennessä.

Päivitys 21.4.2023. Vantaan HR:n ruuhkasta johtuen voit poikkeuksellisesti lähettää liitteet (vain nimikirjanote/palvelutodistus) 25.4. klo 24.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen julia.a.s.kamarainen@jyu.fi Huomioi, sinun tulee kuitenkin lähettää hakuajan puitteissa hakemuksesi järjestelmän kautta normaalisti.  Otamme vastaan ainoastaan nimikirjanotteet/palvelutodistukset kaksi työpäivää myöhässä sähköpostitse. 

Kohderyhmänä haussa on Vantaan kaupungin hakukelpoiset luokan- ja aineenopettajat sekä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavat työntekijät. Yhteensä opiskelijapaikkoja on korkeintaan 60 kappaletta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa erilliset erityisopettajan opinnot järjestetään yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, 19 § ja 20 §) mukaisesti. Opintojen ammatillisena perustana ovat erityisluokanopettajan ja erityisopettajan tehtävät.

Opetussuunnitelma on laadittu siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot yhden lukuvuoden aikana monimuoto-opiskeluna. Opiskelu on mahdollista toteuttaa työn ohessa lukuun ottamatta lähiopetuspäiviä, jotka toteutetaan Vantaalla.

Koulutuksen sisällöt

Kaikille yhteisiä opintoja on yhteensä 30 op (6 opintojaksoa) ja valinnaisia opintoja on 10 op. Yhteiset opintojaksot ovat kaikille pakollisia. Valinnaiset opintojaksot vaihtelevat vuosittain.

Yhteiset opinnot 30 op

  • ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen 5 op
  • ERIA1100 Esteettömät oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt 5 op
  • ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen 5 op
  • ERIA1300 Matemaattisten taitojen arviointi ja tukeminen 5 op
  • ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op
  • ERIA255 Harjoittelu erityisopetuksessa 5 op

Valinnaiset opinnot 10 op

  • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, 5 op tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut
  • ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa 5 op
  • ERIA1070 Puhe-, hieno- ja karkeamotoriikan arviointi ja tukeminen 5 op
  • ERIS1305 Motivaatio oppimisen tukena 5 op

Hakeminen

Elokuussa 2023 alkaviin opintoihin hakuaika on 11.4.2023 – 23.4.2023 klo 24.00.

Hakuoppaaseen pääset tästä linkistä.

Pääsykokeet järjestetään 15.-16.5.2023 Vantaalla.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää, laita viestiä sähköpostiosoitteeseen vantaa-info@jyu.fi

Voit myös ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:
Helena Vesaranta helena.s.m.vesaranta@jyu.fi (yliopisto-opettaja)
Julia Kämäräinen julia.a.s.kamarainen@jyu.fi (opintosihteeri)

Pyrimme vastaamaan kysymyksiin kolmen arkipäivän sisällä.