Erityisopettajan tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Vantaan opetustoimen henkilöstölle

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikkö toteuttaa erilliset erityisopettajan opinnot 2024 Vantaan kaupungin opetustoimen henkilöstölle. Tammikuussa 2024 alkaviin opintoihin hakuaika on 6. – 19.11.2023.

 

 

Kohderyhmänä haussa on Vantaan kaupungin hakukelpoiset luokan- ja aineenopettajat sekä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavat työntekijät. Yhteensä opiskelijapaikkoja on korkeintaan 20 kappaletta, joista 10 varhaiskasvatuksesta ja 10 perusopetuksesta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa erilliset erityisopettajan opinnot järjestetään yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, 19 § ja 20 §) mukaisesti. Opintojen ammatillisena perustana ovat erityisluokanopettajan ja erityisopettajan tehtävät.

Opetussuunnitelma on laadittu siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot yhden lukuvuoden aikana monimuoto-opiskeluna. Opiskelu on mahdollista toteuttaa työn ohessa lukuun ottamatta lähiopetuspäiviä, jotka toteutetaan Vantaalla.

Koulutuksen sisällöt

Kaikille yhteisiä opintoja on yhteensä 30 op (6 opintojaksoa) ja valinnaisia opintoja on 10 op. Yhteiset opintojaksot ovat kaikille pakollisia. Valinnaiset opintojaksot vaihtelevat vuosittain.

Yhteiset opinnot 30 op

  • ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen 5 op
  • ERIA1100 Esteettömät oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt 5 op
  • ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen 5 op
  • ERIA1300 Matemaattisten taitojen arviointi ja tukeminen 5 op
  • ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op
  • ERIA255 Harjoittelu erityisopetuksessa 5 op

Valinnaiset opinnot 10 op

  • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, 5 op tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut
  • ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa 5 op
  • ERIA1070 Puhe-, hieno- ja karkeamotoriikan arviointi ja tukeminen 5 op
  • ERIS1305 Motivaatio oppimisen tukena 5 op

Hakeminen

Tammikuussa 2024 alkaviin opintoihin hakuaika on 6.11.2023 – 19.11.2023 klo 24.00.

Hakulomakkeeseen tästä>>>

Lataa tästä hakuopas (pdf).

Pääsykokeet järjestetään 4.-5.12.2023 Vantaalla.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää, laita viestiä sähköpostiosoitteeseen vantaa-info@jyu.fi

Voit myös ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:
Yliopistonopettaja Markus Björkman, markus.t.bjorkman@jyu.fi tai opintosihteeri Julia Kämäräinen, julia.a.s.kamarainen@jyu.fi 

Pyrimme vastaamaan kysymyksiin kolmen arkipäivän sisällä.