Opiskele erityisopettajaksi

Hanki erityisopettajan pätevyys Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Kasvatustieteen yksikössä tarjotaan erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen laajuus on 60 op.

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikössä tarjotaan luokanopettajan tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot (60 op).

Kahden vuoden aikana 20212022 yliopistokeskus kouluttaa yhteensä 50 erityisopettajaa. Koulutus on suunnattu luokanopettajana, erityisopettajana, aineenopettajana tai muissa soveltuvissa tehtävissä toimineille, luokanopettajan kelpoisuuden omaaville henkilöille.

Valmistuvilla erityisopettajilla on kelpoisuus antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista eli laaja-alaista erityisopetusta.

Viimeisin haku koulutukseen järjestettiin syksyllä 2021, jolloin erilliset erityisopettajan opinnot kiinnostivat 133 hakijaa, joista 25 valittiin opiskelijaksi. Koulutus alkaa helmikuussa 2022 viikolla 5 ja päättyy joulukuussa 2022. 

Miksi opiskella erityisopetuksen opinnot?

Koulutuksen järjestämisen taustalla on valtakunnallinen pula pätevistä erityisopettajista ja myös peruskoulun heikentynyt kyky tasata oppilaiden taustasta johtuvia eroja. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista oppimisen tukea riippumatta asuinkunnasta. Tämä edellyttää päteviä erityisopettajia.

Viimeisimmän opettajatarveselvityksen (2016) mukaan eniten epäpäteviä opettajia on erityisopetuksessa. Epäpätevien erityisopettajien määrä on noin 15 %. Erityisopettajista merkittävä osa myös eläköityy piakkoin. Tilanne näkyy pätevien erityisopettajien puutteena niin kasvukeskuksissa kuin myös niiden ulkopuolella.

Hakukelpoisia ovat hakijat joilla on:

  • luokanopettajan kelpoisuus
  • erityispedagogiikan perusopinnot (väh. 25 op / 15 ov) JA
  • vähintään kahden lukuvuoden (18 kk) opettajakokemus.

Erityispedagogiikan perusopinnot aiemmin suorittaneille opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä. Tällöin koulutuksessa suoritettavaksi jää 40 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Millaista  opiskelu on?

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyvät erilaiset lähiopetuksen ja etäopetuksen muodot sekä työssä sovellettavat oppimis- ja kehittämistehtävät.

Koulutuksessa hyödynnetään opettajankoulutuksessa kehitettyjä verkko-opiskeluratkaisuja. Opinnot voi suorittaa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen aikana on noin 910 opetusjaksoa Kokkolassa. Opetusjaksot ovat 3–6 päivän mittaista.

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu (noin 56 viikkoa) suoritetaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla opetusjaksojen ulkopuolella.

Opinnot edellyttävät, että opiskelija voi osallistua Kokkolassa pidettäviin lähiopetusjaksoihin ja myös intensiivijaksojen ulkopuolella järjestettyyn ohjattuun harjoitteluun.

Tiedustelut

Yliopistonopettaja Marjaana Leivo
Suunnittelija Anette Skog