Opiskele erityisopettajaksi - seuraava haku 16.-27.8.2021

Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) - seuraava haku 16.-27.8.2021

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikkö järjestää kolmen vuoden tauon jälkeen luokanopettajan tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot (60 op). Kahden vuoden aikana 2021-2022 yliopistokeskus kouluttaa yhteensä 50 erityisopettajaa. Koulutus on suunnattu luokanopettajana, erityisopettajana, aineenopettajana tai muissa soveltuvissa tehtävissä toimineille luokanopettajan kelpoisuuden omaaville henkilöille. Valmistuvilla erityisopettajilla on kelpoisuus antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista eli laaja-alaista erityisopetusta.

Koulutuksen järjestämisen taustalla on valtakunnallinen pula pätevistä erityisopettajista ja myös peruskoulun heikentynyt kyky tasata oppilaiden taustasta johtuvia eroja. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista oppimisen tukea riippumatta asuinkunnasta. Tämä edellyttää päteviä erityisopettajia. Viimeisimmän opettajatarveselvityksen (2016) mukaan eniten epäpäteviä opettajia on erityisopetuksessa. Epäpätevien erityisopettajien määrä on noin 15 %. Erityisopettajista merkittävä osa myös eläköityy piakkoin. Tilanne näkyy pätevien erityisopettajien puutteena niin kasvukeskuksissa kuin myös niiden ulkopuolella.

Syksyllä 2020 erilliset erityisopettajan opinnot (60) kiinnostivat yli 200 luokanopettajaa. Hakijamäärä lähes tuplaantui edelliseen hakuun verrattuna. Hakijamäärän lisäystä selittänee perusopetuksessa oleva pula pätevistä erityisopettajista. Tammikuussa 2021 järjestettiin 60 pyrkijälle soveltuvuuskoe. Opintoihin on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan varadekaanin päätöksellä valittu 25 opiskelijaa. Koulutus alkoi maaliskuussa viikolla 10 ja päättyy joulukuussa 2021.

Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) 2021-2022

Seuraava haku järjestetään 16.-27.8.2021, jolloin erillisiin erityiopettajan opintoihin valitaan 25 uutta opiskelijaa. Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ovat laajuudeltaan 60 op. Erityispedagogiikan perusopinnot aiemmin suorittaneille opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä. Tällöin koulutuksessa suoritettavaksi jää 40 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Hakukelpoisia ovat hakijat joilla on:
- luokanopettajan kelpoisuus
- erityispedagogiikan perusopinnot (väh. 25 op/15 ov) ja
- vähintään kahden lukuvuoden (18 kk) opettajakokemus.

Koulutus alkaa helmikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2022. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyvät erilaiset lähiopetuksen ja etäopetuksen muodot sekä työssä sovellettavat oppimis- ja kehittämistehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään opettajankoulutuksessa kehitettyjä verkko-opiskeluratkaisuja. Opinnot voi suorittaa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen aikana on noin 9-10 opetusjaksoa Kokkolassa. Opetusjaksot ovat 3-6 päivän mittaista. Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu (noin 5-6 viikkoa) suoritetaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla opetusjaksojen ulkopuolella. Opinnot edellyttävät, että opiskelija voi osallistua Kokkolassa pidettäviin lähiopetusjaksoihin ja myös intensiivijaksojen ulkopuolella järjestettyyn ohjattuun harjoitteluun.

Tutustu erityisopettajaopintojen valintaperusteisiin 2021

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa
Hakulomake Opintopolku.fi -palvelimessa avautuu 16.8.2021 klo 8.00

Tiedustelut
Yliopistonopettaja Marjaana Leivo
Suunnittelija Anette Skog