Opiskele erityisopettajaksi

Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) hakuaika 19.-30.10.2020

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikkö järjestää kolmen vuoden tauon jälkeen luokanopettajan tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot (60 op). Kahden vuoden aikana 2021-2022 yliopistokeskus kouluttaa yhteensä 50 erityisopettajaa. Koulutus on suunnattu luokanopettajana, erityisopettajana, aineenopettajana tai muissa soveltuvissa tehtävissä toimineille luokanopettajan kelpoisuuden omaaville henkilöille. Valmistuvilla erityisopettajilla on kelpoisuus antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista eli laaja-alaista erityisopetusta.

Koulutuksen järjestämisen taustalla on valtakunnallinen pula pätevistä erityisopettajista ja myös peruskoulun heikentynyt kyky tasata oppilaiden taustasta johtuvia eroja. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista oppimisen tukea riippumatta asuinkunnasta. Tämä edellyttää päteviä erityisopettajia. Viimeisimmän opettajatarveselvityksen (2016) mukaan eniten epäpäteviä opettajia on erityisopetuksessa. Epäpätevien erityisopettajien määrä on noin 15 %. Erityisopettajista merkittävä osa myös eläköityy piakkoin. Tilanne näkyy pätevien erityisopettajien puutteena niin kasvukeskuksissa kuin myös niiden ulkopuolella.

Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) 2020-2021

Aloituspaikkamäärä: 25 opiskelijaa
Hakuaika: 19.-30.10.2020
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: esivalinta ja soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskoe järjestetään 27.1.2021 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. 
Opiskeluaika: Opinnot alkavat Kokkolassa maaliskuussa 2021 ja päättyvät joulukuussa 2021. 

Hakukelpoisia ovat hakijat joilla on: 

  • luokanopettajan kelpoisuus
  • erityispedagogiikan perusopinnot (väh. 25 op/15 ov) ja
  • vähintään kahden lukuvuoden (18 kk) opettajakokemus.

Edeltävien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen 30.10.2020 mennessä. Opettajakokemukseksi hyväksytään 30.10.2020 mennessä kertynyt kokemus. 

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ovat laajuudeltaan 60 op. Erityispedagogiikan perusopinnot aiemmin suorittaneille opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä. Tällöin koulutuksessa suoritettavaksi jää 40 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyvät erilaiset lähiopetuksen ja etäopetuksen muodot sekä työssä sovellettavat oppimis- ja kehittämistehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään opettajankoulutuksessa kehitettyjä verkko-opiskeluratkaisuja. Opinnot voi suorittaa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen aikana on noin 9 (3-5 päivän/jakson mittaista) lähiopetusjaksoa Kokkolassa. Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu (noin 5-6 viikkoa) suoritetaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Opinnot edellyttävät, että opiskelija voi osallistua Kokkolassa pidettäviin lähiopetusjaksoihin ja myös intensiivijaksojen ulkopuolella järjestettyyn ohjattuun harjoitteluun.

Erityisopettajaopintojen valintaperusteet 2020

Opiskelijavalinnasta tiedotetaan myös Opintopolku.fi -palvelussa

Tiedustelut
Yliopistonopettaja Marjaana Leivo
Suunnittelija Anette Skog