Opiskele erityisopettajaksi

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikössä on vuosina 2021-2022 tarjottu luokanopettajan tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot (60 op). Kahden vuoden aikana yliopistokeskus kouluttaa yhteensä 50 erityisopettajaa. Koulutus on suunnattu luokanopettajana, erityisopettajana, aineenopettajana tai muissa soveltuvissa tehtävissä toimineille, luokanopettajan kelpoisuuden omaaville henkilöille. Valmistuvilla erityisopettajilla on kelpoisuus antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista eli laaja-alaista erityisopetusta.

Tällä hetkellä ei ole tietoa milloin erilliset erityisopettajan opintoja voidaan järjestää yliopistokeksuksella seuraavan kerran. 

Tiedustelut

Yliopistonopettaja Helena Vesaranta
Suunnittelija Anette Skog