Yliopistokeskus Chydeniuksessa käynnistyy jälleen erityisopettajakoulutus!

Peruskoulun kyky tasata oppilaiden taustasta johtuvia eroja on murenemassa. Inklusiivisen koulun toimivuuden kannalta, on olennaista, että oppilailla on oikeus saada riittävää oppimisen tukea riippumatta asuinkunnasta. Tämä edellyttää päteviä erityisopettajia. Myös lukiolaki (2021) lisää erityisopettajien tarvetta. Opettajatarveselvityksen mukaan eniten epäpäteviä opettajia on erityisopetuksessa. Epäpätevien erityisopettajien määrä on noin 15 %, ja merkittävä osa heistä

eläköityy lähivuosina. Pula erityisopettajista näkyy myös keskipohjalaiskunnissa. Virkoihin ei saada päteviä erityisopettajia, vaan virat joudutaan laittamaan uudelleen haettaviksi. Tällainen tilanne on myös Kokkolassa. Myös Länsi-Suomen läänin alueiden kouluviranomaiset viestivät erityisopettajapulasta. Yliopistokeskukseen tulee runsaasti kyselyjä kentältä

mahdollisuudesta kouluttautua erityisopettajaksi.

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikkö järjestää kolmen vuoden tauon jälkeen luokanopettajan tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot (60 op). Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä 360 000 euroa tähän jatkuvan oppimisen hankkeeseen.

 

Kahden vuoden aikana yliopistokeskus kouluttaa yhteensä 50 erityisopettajaa. Koulutus tarjoaa luokanopettajille laaja-alaisen erityisopettajan ja erityisluokanopettajan pätevyyden. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan yliopistokeskuksen nettisivulla alkusyksystä. Koulutus alkaa aikaisintaan keväällä 2021.

 

Lisätietoja

yliopistonopettaja Marjaana Leivo, marjaana.leivo@chydenius.fi, 040 5588837, 0400 613251