Varhaiskasvatuksen opinnot tarjolla syksyn haussa

Hae Kokkolaan opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavat opinnot. Opintojen laajuus on 75 opintopistettä. Katso valintaperusteet ja hae 1.–15.9.2021 Opintopolussa.

Pian voit taas hakea opiskelemaan varhaiskasvatusta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa!

Erillishaussa 1.–15.9.2021 on haettavana yliopistokeskuksen Erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (75 op) (Opintopolku). 

Koulutus antaa pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen opettajana sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana 75+ -nimisenä hankkeena.

Kokkolassa koulutuksen suunnittelusta vastaa yliopistonopettaja ja tohtoriopiskelija Essi Korkeaniemi, joka tulee myös opettamaan koulutuksessa.

Kokkolaan tarvitaan seuraavan 5 vuoden kuluessa 70 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi

"Olen todella iloinen, että olemme saaneet Kokkolaan nyt ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen, koulutuksen merkitys alueellemme on suuri. Varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti suuri pula, ja keväällä tekemämme kartoituksen mukaan pelkästään Kokkolaan tarvitaan seuraavan 5 vuoden kuluessa 70 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa", Korkeaniemi kertoo.

 

Monimuotokoulutuksella varhaiskasvatuksen tehtäviin

Koulutus on monimuotokoulutus, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuspäiviä Kokkolassa on arviolta 3–5 kuussa. Lisäksi koulutukseen kuuluu kaksi ohjattua harjoittelua. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta ja monimuotototeutus mahdollistaa ainakin osittain työskentelyn opintojen ohessa.

Kokonaisuus koostuu esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60 op) sekä kahdesta harjoittelusta (yhteensä 15 op).

Valituilta edellytetään aiempia kasvatustieteiden opintoja

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai tutkinnon, joka on Opetushallituksessa rinnastettu kasvatustieteen kandidaatiksi tai maisteriksi. Yhdessä aiemman kasvatustieteen tutkinnon kanssa nämä erilliset opinnot tuottavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopettajan tehtäviin.

"Opinnot sopivat esimerkiksi luokanopettajille tai yleisen kasvatustieteen tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kouluttautua varhaiskasvatuksen opettajiksi", sanoo Essi Korkeaniemi. 

Kyseessä on toinen kerta koskaan, kun varhaiskasvatuksen opinnot ovat Kokkolassa tarjolla. Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloittaa opettajaopintonsa yliopistokeskuksessa tänä syksynä. He hakivat keväällä valtakunnallisen 1000+-hankkeen kautta järjestettävään monimuotokoulutukseen, jonka toteutuksessa tehdään yhteistyötä monen eri yliopiston kesken.

Hae opintoihin erillishaussa Opintopolun kautta. Tervetuloa opiskelemaan!

Lue lisää: