Vanhempien osallistumisen tarkastelu tarjoaa uusia näkökulmia varhaiskasvatukseen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen on yksi uuden vanhempien osallistumista käsittelevän kansainvälisen artikkelikokoelman toimittajista. Kyseessä on ensimmäinen nimenomaan vanhempien osallisuuteen paneutuva kirja.

Joulukuussa 2021 julkaistavan teoksen nimi on Parental Engagement and Early Childhood Education Around the World (Routledge) ja sen toimittajat ovat professori Heidi Harju-Luukkainen, Susanne Garvis, Sivanes Phillipson ja Alicja Renata Sadownik.

Kirja käsittelee vanhempien osallisuuden ja osallistumisen roolia varhaiskasvatuksessa. Teoksessa on kaikkiaan 26 kappaletta, joiden kirjoittajat tulevat eri maista ja valottavat vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä omassa tutkimuskontekstissaan.

Vanhempien osallistuminen ja sitoutuminen varhaiskasvatukseen on monissa maissa varsin tuore ilmiö ja tutkimuskohde. Olemassa oleva tutkimus kuitenkin kertoo vanhempien osallistumisen merkityksestä ja niin vanhempien kuin varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden tärkeästä roolista lapsen oppimisen ja kehityksen tukemisessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen on yksi kirjan toimittajista.

"Kiinnostukseni vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön heräsi, kun työskentelin ruotsinkielisen Hem och Skola r.f. -vanhempainliiton Suomen puheenjohtajana ja huomasin kuinka vähän vanhempien osallistumisesta varhaiskasvatuksessa oikeastaan tehdään tutkimusta. Vanhemmat ovat usein unohdettu voimavara koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On upeaa, että olemme lopulta saaneet tällaisen kirjan kasaan, joka toivottavasti lisää osaamista alalla."

Niin käytännön kuin terminologian kannalta kirja tarjoaa laajasti kansainvälisiä näkökulmia vanhemmuuteen ja varhaiskasvatukseen. Teeman tarkastelussa hyödynnetään koulutuspoliittisia asiakirjoja ja opetussuunnitelmia. Kirjassa tutustutaan muun muassa erilaisiin kulttuurisiin tekijöihin, yhteistyökäytäntöihin, instituutioiden rooliin ja lasten osallisuuteen ja siihen, miten nämä vaikuttavat vanhempien ja varhaiskasvatuksen suhteeseen.

Kirja on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen opiskelijoille ja tutkijoille kuin varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille, poliittisille toimijoille tai kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.