Valtakunnalliseen 1000+ monimuotokoulutukseen valituille tarkempaa tietoa tulossa elokuussa 2021

1000+ valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi. Lisää tietoa koulutuksen käytännön järjestelyistä on tulossa elokuussa 2021.

Tähän koulutukseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) monimuotokoulutuksena. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa ja yliopistokaupunkien ulkopuolella. Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Lähiopetusjakso toteutuu noin kerran kuukaudessa yliopistojen määrittelemillä paikkakunnilla. Syksyn aikana on suunniteltu toteutettavaksi alla olevat lähipäivät. Tarkempaa tietoa päivien sisällöistä lähetetään koulutukseen valituille elokuun alussa.

Syksyn lähipäivät on suunniteltu toteutettavaksi 8.-10.9., 6.-8.10., 10.-12.11. ja 2.-3.12. Huomioi kuitenkin, että joitain muutoksia lähipäiviin saattaa tulla.

Tarkempaa tietoa koulutuksesta on saatavilla yliopistonopettaja Essi Korkeaniemeltä elokuun alusta alkaen sähköpostitse essi.korkeaniemi@chydenius.fi tai puhelimitse +358 50 4330 067