Opiskele varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot 75 op Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa!

Koulutus pähkinänkuoressa

  • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä toteuttama Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama koulutus (75+ hanke)

  • Hakukelpoisia koulutukseen ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon

  • Koulutus alkaa tammikuussa 2022, ja se on kestoltaan noin 1,5 vuotta

  • Koulutuksen laajuus on 75 op sisältäen kaksi harjoittelua

  • Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuspäiviä on arviolta 3-5/kk, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koulutuksen lähiopetus toteutetaan Kokkolassa. Opintojen toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin syksyllä 2021

  • Koulutus tuottaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

  • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämään koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa

  • Hakuaika koulutukseen on 1.15.9.2021      

  • Lisätietoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toteutuksesta: Yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi

  • Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston toteutuksesta: vaka.haku@uef.fi