Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -edukatiivinen työnohjausprosessi työelämään siirtymisen tukena.

Työhön kiinnittymisellä ja sen tukemisella induktiovaiheessa on tutkimusten valossa suuri merkitys siihen, miten vastavalmistuneet kokevat työnsä ja ovat sitoutuneet siihen.

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -tutkimushankkeessa (2021-2022, JYU) on kehitetty edukatiivisen työnohjauksen prosessimalli (Meriläinen, M. & Piispanen, M.), jossa ohjaajan rooli on tukea ohjattavaa vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa: ohjaaja nähdään opiskelijan rinnalla kulkijana, joka ei neuvo ja anna valmiita vastauksia, vaan kannustaa häntä vastuuseen ja itsenäiseen päätöksentekoon.

Työskentelyn kivijalkana toimii edukatiivis-pedagoginen työnohjausprosessi ja -dialogi (Meriläinen & Piispanen, 2022), joka

  • tukee opiskelijan omaa toimijuutta ja asiantuntijuutta elämänsä ja urapolkunsa suunnittelijana
  • auttaa ja tukee työhön kiinnittymistä
  • edistää ammatillista minäpystyvyyden tunnetta
  • myötävaikuttaa työhyvinvointiin.

Hankkeen keskiössä on työelämään siirtyvien opiskelijoiden ohjaus ja tuki, jotka auttavat uutta opettajaa kiinnittymään työhön, löytämään työhyvinvointia edistäviä tapoja tarkastella työtä ja omaa työidentiteettiä sekä vahvistavat ammatillisen pystyvyyden tunnetta.

Tutkimushankkeessa kehitettiin tutkimusperustainen, työuran ensimmäiseen vuoteen sijoittuva, työhön kiinnittymistä tukeva edukatiivisen vertaistyönohjauksen prosessimalli ja sen käytäntöön jalkauttamiseksi vertaistyönohjauksen menetelmän, jota tukemaan kattava Vertaistyönohjauksen -menetelmäopas.

Kansainväliset artikkelit

  • Meriläinen, M., & Piispanen, M. (2022). Teaching is a Story Whose First Pages Matters – Four Type Narratives From The Beginning of a Teaching Career. International Electronic Journal of Elementary Education, 15(1), 65–74. Retrieved from https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1912
  • Piispanen, M.; Meriläinen, M. Teaching Is a Story Whose First Page Matters—Teacher Counselling as Part of Teacher Growth. Educ. Sci. 2022, 12, 862. https://www.mdpi.com/2227-7102/12/12/862
  • Piispanen, M. & Meriläinen, M. 2023. Practising Compassion in Higher Education. In (Eds. Lemon, N., Harju-Luukkainen, H. & Garvis, S.) (pp.86-99.) Caring for Self and Others Through Challenging Times. Wellbeing and Self-care in Higher Education: Embracing Positive Solutions. Routledge. (Julkaistaan helmikuussa 2023)

Vertaistyönohjauksen käsikirja

Blogitekstit ja uutiset

Tutkimushankkeen vastuuhenkilöinä ja menetelmän kehittäjinä toimivat:

FT, KM Merja Meriläinen 
Yliopistonlehtori, opettajankouluttaja
Työnohjaaja (STOry)
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Tunne- ja ekspressiiviseen taideterapiatyöskentelyyn erikoistunut integratiivinen skeematerapeutti
Positiivisen psykologian asiantuntija (Positive Psychology Practitioner®)

KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja
Yliopistonlehtori, opettajankouluttaja
Työnohjaaja (STOry)
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Tunne- ja ekspressiiviseen taideterapiatyöskentelyyn erikoistunut integratiivinen skeematerapeutti
Ratkaisukeskeinen terapeutti ja sielunhoitoterapeutti

Tutkimushankkeesta ja sen tuotoksista voit lukea lisää tästä.

Ota yhteyttä:
merja.k.merilainen@jyu.fi ja maarika.m.piispanen@jyu.fi