Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -edukatiivinen työnohausprosessi työelämään siirtymisen tukena.

Työhön kiinnittymisellä ja sen tukemisella induktiovaiheessa on tutkimusten valossa suuri merkitys siihen, miten vastavalmistuneet kokevat työnsä ja ovat sitoutuneet siihen.

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -tutkimushankkeessa (2021-2022, JYU) on kehitetty edukatiivisen työnohjauksen prosessimalli (Meriläinen, M. & Piispanen, M.), jossa ohjaajan rooli on tukea ohjattavaa vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa: ohjaaja nähdään opiskelijan rinnalla kulkijana, joka ei neuvo ja anna valmiita vastauksia, vaan kannustaa häntä vastuuseen ja itsenäiseen päätöksentekoon.

Työskentelyn kivijalkana toimii edukatiivis-pedagoginen työnohjausprosessi ja -dialogi (Meriläinen & Piispanen, 2022), joka

  • tukee opiskelijan omaa toimijuutta ja asiantuntijuutta elämänsä ja urapolkunsa suunnittelijana
  • auttaa ja tukee työhön kiinnittymistä
  • edistää ammatillista minäpystyvyyden tunnetta
  • myötävaikuttaa työhyvinvointiin.

 


Tutkimushankkeen vastuuhenkilöinä ja menetelmän kehittäjinä toimivat:

FT, KM Merja Meriläinen 
Yliopistonlehtori, opettajankouluttaja
Työnohjaaja (STOry)
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Tunne- ja ekspressiiviseen taideterapiatyöskentelyyn erikoistunut integratiivinen skeematerapeutti
Positiivisen psykologian asiantuntija (Positive Psychology Practitioner®)

KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja
Yliopistonlehtori, opettajankouluttaja
Työnohjaaja (STOry)
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Tunne- ja ekspressiiviseen taideterapiatyöskentelyyn erikoistunut integratiivinen skeematerapeutti
Ratkaisukeskeinen terapeutti ja sielunhoitoterapeutti

Tutkimushankkeesta ja sen tuotoksista voit lukea lisää tästä.

Ota yhteyttä:
merja.k.merilainen@jyu.fi ja maarika.m.piispanen@jyu.fi