Opettajat tarvitsevat työkaluja käytöksellään reagoivien oppilaiden tukemiseen – pilottitutkimus tarkastelee ryhmänhallintamenetelmää

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii opettajien kokemuksia ryhmänhallintamenetelmästä pilottitutkimuksessa. Menetelmä tukee oppilaiden käytökseen liittyvissä haasteissa kouluympäristössä.

Käytöksellään reagoiva lapsi haastaa ympäristöään ja opettajaa arjen työssä monin tavoin. Oppilaan reagointi käytöksellään voi johtua lukemattomista eri syistä, kuten erilaisista oppimisen haasteista, lapsen kehitykseen liittyvistä diagnosoiduista haasteista tai kasvuympäristön olosuhteista.

Nopea moniammatillinen ennakointi ja puuttuminen on tärkeää, jotta yksittäiset haastavat tilanteet eivät kehity suuremmiksi ilmiöiksi. Tämä tukee sekä oppilasta että opettajaa.

Kokkolan kaupungissa etsitään arjessa toimivia työkaluja vastata kouluissa kohdattuihin käytöksen haasteisiin. Lasten lähtökohdat ovat eriarvoisia, mikä voi aiheuttaa eriarvoistumisen ketjun: käyttäytymisellä reagointia, kiusaamista, poissaoloja ja koulupudokkuutta. Tätä eriarvoistumista halutaan ennakolta ehkäistä ja vastaavasti vahvistaa myönteisiä vuorovaikutussuhteita kouluissa.

Lasten ja perheiden tukeminen on merkittävää sekä yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta että yhteiskunnallisesta talous- ja palveluverkostonäkökulmasta.

Täydennyskoulutus nojaa positiiviseen psykologiaan

Yksi käytännöllinen ja nopeasti sovellettava tapa vastata oppilaiden käytöshaasteisiin on kouluttaa alakoulun opettajia ryhmänhallintamenetelmien käyttöön. Tätä varten on käynnistetty pilottikoulutus, jossa joukolle opettajia järjestetään ryhmänhallintamenetelmän täydennyskoulutus. Tutkimuksessa opettajien kokemuksia koulutuksesta tarkastellaan esimerkiksi haastatteluiden avulla.

–Moniammatillinen yhteistyö on hyvä keino käytöksellään reagoivan oppilaan tukemiseen, mutta resurssien ja sektorirajat ylittävän toiminnan puute vaikeuttavat sen toteutumista käytännössä, kertoo tutkimuksen vastuullinen tutkija, yliopistonlehtori Minna Maunula Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

Opettajien ryhmänhallintamenetelmän (Teacher Classroom Management eli TCM) tarkoituksena on edistää lasten sosio-emotionaalista kehitystä, parantaa opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta ja vahvistaa koulun ja kodin yhteistyötä. Menetelmä perustuu positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan.

Täydennyskoulutus TCM-menetelmästä käynnistyi Kokkolassa elokuussa 2021, ja siihen valittiin kahdesta koulusta yhteensä 16 opettajaa. TCM-koulutus kestää yhden lukukauden ja toteutetaan kuutena kokonaisena koulutuspäivänä n. 3–4 viikon välein. Kouluttajina toimivat TCM-ryhmänohjaajakoulutuksen saaneet henkilöt. Ryhmämuotoinen työpajakoulutus on interaktiivinen, ja se sisältää teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisemista, vertaiskeskusteluja ja videoesimerkkejä vuorovaikutustilanteista.

Tutkimus yhdistää kasvatustieteitä ja sosiaalitieteitä

Suomessa TCM-menetelmää on käytetty jo yli 15 vuotta, mutta tieteellistä seurantatutkimusta siitä on tehty vasta viime vuosina.

–Kokkolassa halutaan tarkastella TCM-koulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta paikallisista lähtökohdista yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Tähän saakka saadut tulokset ovat olleet todella rohkaisevia, toteaa ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund.

Nyt käynnistettyä, kasvatustieteitä ja sosiaalitieteitä yhdistävää tutkimusta vetävät Kokkolan yliopistokeskus ja Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkijaryhmä. Pilottitutkimuksessa ovat mukana myös Kokkolan kaupungin sivistystoimi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) alueellinen oppimisverkosto.

Tutkimuksella pyritään ratkaisemaan käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten haasteita tehokkaasti, tutkittuun tietoon perustuen. Yhteiskehittämisen tavoitteena on lasten ja perheiden hyvä arki, jota vahvistetaan kehittämällä palvelujärjestelmän systeemistä ymmärrystä, sektorirajat ylittäviä toimenpiteitä ja monitieteisiä lähestymistapoja.

Ryhmänhallintamenetelmää hyödynnetään myös jatkossa

TCM-menetelmän pilottikoulutuksen kokemukset ja alustavat tutkimustulokset ovat olleet myönteisiä: täydennyskoulutus vahvistaa sekä oppilaiden että opettajan hyvinvointia. Kokkolan ja lähikuntien perusopetuksen opetushenkilökuntaa tullaankin kouluttamaan menetelmän käyttöön myös jatkossa.

Lisäksi kevään 2022 aikana Kokkolassa koulutetaan ensimmäistä kertaa TCM-menetelmän kouluttajia eli ryhmänohjaajia. Koulutus järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Menetelmä päästään siis ottamaan käyttöön monessa Kokkolan alueen koulussa.

Lisätietoja:

KT, YTM, vastuullinen tutkija, yliopistonlehtori Minna Maunula minna.r.h.maunula@jyu.fi 040 805 4424
Kehittäjätyöntekijä Oona Palosaari oona.palosaari@soite.fi
Ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund ronnie.djupsund@kokkola.fi
Professori Heidi Harju-Luukkainen heidi.k.harju-luukkainen@jyu.fi
Professori Aila-Leena Matthies aila-leena.matthies@jyu.fi