Näkökulmia opettajankoulutuksen tulevaisuuteen -webinaari

Aika 23.2. kello 17–19.00
Paikka: https://jyufi.zoom.us/j/65542784629

Suomalainen opettajankoulutus on maailmalla ja Suomessa arvostettua. Opettajankoulutus on tutkimusperustaista ja sitä kehitetetään jatkuvasti kohtaamaan tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassamme. Tule tutustumaan opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen avoimessa webinaarissa. Näkökulmia tulevaisuuden opettajankoulutukseen webinaari järjestetään Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen, Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan ja Turun yliopiston opettajankoulutusten yhteistyönä. Webinaarissa tarkastellaan kysymyksiä opettajankoulutukseen hakeutumisesta, opiskelusta, opetuksesta ja tutkimusperustaisuudesta viimeaikaisten tutkimusten valossa. Tämä webinaari on osa kansallista tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaan.

Ohjelma

17.00–17.15 Tervetuloa, Professori Heidi Harju-Luukkainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Professori Inkeri Ruokonen, Turun yliopisto

17.15–17.30 Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä, Apulaisprofessori Anu Warinowski, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto.

17.30–17.45 Opettajankoulutuksella kohti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta, Tutkijatohtori Antti Rajala, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

17.45–18.00 Opettajaopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden oppiminen opettajankoulutuksessa, Professori Auli Toom, Yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Helsingin yliopisto

18.00–18.15 Kielet ja kulttuurit moninaistuvat Suomessa. Miten tähän muutokseen vastaa opettaja? Professori Heidi Harju-Luukkainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius

18.15–19.00 Onko uudella tutkimuksella väliä? Opettajankoulutuksen tulevaisuutta tarkasteleva paneeli, juontajana Dosentti Jonna Kangas, Helsingin yliopisto

Webinaarin järjestävät

Professori Heidi Harju-Luukkainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
Professori Inkeri Ruokonen, Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopiston Rauman kampus
Yliopistonlehtori, Dos. Jonna Kangas, Opettajien monimuotokoulutus, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, jonna.kangas@helsinki.fi, 050 460 7669