Muutos luokanopettajien aikuiskoulutuksen soveltuvuuskokeeseen

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen valintaperusteita on päivitetty soveltuvuuskokeen osalta 30.9.2020. Muutokset johtuvat koronavirusepidemian vaikutuksista. Soveltuvuuskokeesta on poistettu opetustuokio. Päivitetyt valintaperusteet löydät Opintopolusta.

Soveltuvuuskoe sisältää haastattelun, joka toteutuu 4.-5.11.2020 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Haastattelut järjestetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella (Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola).