Monialaisten oppimiskokonaisuuksien digitaalinen materiaalipaketti

Innovatiivisesti digitaalisuuden tarinallisuuden, ilmiölähtöisyyden  ja pedagogiikan äärellä etäopetuksen keinoin!

”Kaiken kaikkiaan loistava, toteuttamiskelpoinen kokonaisuus!”

Luokanopettajaopiskelijat LAIKO 2021 laativat yliopistonopettajien KT Sirkku Lähdesmäen ja KM Tommi Nurmen ohjaamina sekä rehtori Pertti Kuosmasen tukemina Hollihaan koulun käyttöön Monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) digitaalisen materiaalin. Materiaali laadittiin ThingLink-oppimisympäristöön. Materiaali perustuu Kokkolan opetussuunnitelmaan.

Opiskelijat laativat yhteistyössä toistensa kanssa etänä jokaiselle vuosiluokalle ilmiölähtöisen oppimisen periaatteisiin rakentuvat MOKin. Kaikkia MOKkeja yhdistää tarinallinen kehys ja hahmo nimeltä Holli Hagen. Holli Hagenin visuaalisen hahmon on luonut ja piirtänyt Hollihaan koulun oppilas.

Kukin opiskelijaryhmä suunnitteli Holli Hagenin tarinallisesti osaksi omaa MOK-materiaalia. Kokonaisuus laadittiin POM-opintojen moduulijaksolla etänä. Opiskelussa hyödynnettiin Microsoft Teams-ympäristöä, Zoomia ja iPadeja monipuolisesti.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien materiaalipaketin linkki ThingLink

Opiskelijoiden palautetta toistensa töistä:

”Nyt on kyllä mukaansa tempaava projekti!”

”Hieno tarinallisuuden, oppilaiden luova rooli ja innostava ThingLink!”.

”Tärkeitä arjessa huomioitavia taitoja olette koonneet tähän kokonaisuuteen. Erittäin käyttökelpoinen!”

”Valtavasti hienoja ja monipuolisia tehtäviä ja kysymyksiä opettajalle ja oppilaille!”

”Monipuolinen ja mielenkiintoinen kokonaisuus tarinoiden maailmassa :). Uskon että lapset innostuisivat tästä.”

”Kertakaikkisen mainio paketti! Aivan fantastinen :) !”