Yliopistokeskus mukana järjestämässä kasvatustieteen ensimmäistä arktisen alueen konferenssia

Arktisen alueen UArctic-verkosto edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Verkosto järjestää uuden projektin puitteissa kasvatustieteellisen Arctic Conference on Educational Sciences (ACCESS) -konferenssin ja julkaisee haastatteluvideoiden sarjan. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on mukana projektissa ja konferenssin järjestämisessä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikkö on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen, kasvatustieteen temaattisen UArctic (The University of the Arctic) -verkoston toimintaan jo useamman vuoden ajan.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa UArctic-toimintaa koordinoivat Professori Heidi Harju-Luukkainen sekä yliopistonopettajat KT Minna Maunula ja KT Minna Maunumäki.

Verkosto järjestää kasvatustieteellisen konferenssin

Kasvatustieteen kansainvälinen tutkijoiden verkosto on juuri saanut rahoituksen Arctic Conference on Educational Sciences (ACCESS) -nimiselle hankkeelle. Hankkeessa vahvistetaan arktisen alueen kasvatustieteellistä tutkimustoimintaa sekä järjestetään kansainvälinen konferenssi.

Konferenssi on ensimmäinen laatuaan, ja se käsittelee erityisesti arktisen alueen kasvatustieteellisiä kysymyksiä, kuten koulutuskysymyksiä haja-asutusalueilla, sosiaalista oikeudenmukaisuutta koulutuksessa ja vähemmistökysymyksiä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varajohtaja ja kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen"Tämä on upea mahdollisuus Kokkolan yliopistokeskukselle näkyä kansainvälisesti. Kun olemme yhtenä järjestäjätahona mukana organisoimassa kansainvälistä tapahtumaa, avaa se meille näkyvyyden lisäksi myös kansainväliset laajemmat verkostot toimintamme kehittämiseen", toteaa professori Heidi Harju-Luukkainen.

Konferenssi on tarkoitus järjestää vuonna 2023.

Verkoston toimintaa johtaa Lapin yliopisto, muita partneriyliopistoja ovat:

Kokkolan yliopistokeskuksen osalta projektista vastaavat Professori Heidi Harju-Luukkainen ja yliopistonopettajat KT Minna Maunula ja KT Minna Maunumäki.

Lue lisää projektista Lapin yliopiston sivuilta.