Heidi Harju-Luukkainen valittu uuden ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäseneksi

Folkhälsanin tutkimuskeskus on perustanut oman eettisen toimikunnan arvioimaan ihmistieteisiin kuuluvaa tutkimustaan. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varajohtaja ja kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen on valittu toimikunnan jäseneksi.

Folkhälsanin tutkimuskeskus harjoittaa monialaista tutkimustoimintaa lääketieteestä aina kasvatustieteeseen. Tutkimuskeskus on perustanut uuden eettisen toimikunnan arvioimaan omaa ihmistieteiden tutkimustaan. 

Toimikunta tekee ennakkoarviointeja ja antaa lausuntoja tutkimuskeskuksen ei-lääketieteellisille tutkimushankkeille. Kyseeseen tulevat siis humanistiset ja yhteiskuntatieteet sekä ihmisiin kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus, ja joissakin tapauksissa myös ihmisiin kohdistuva ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus. Folkhälsanin eettinen toimikunta pyrkii toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja haluaa edistää eettisen arvioinnin avoimuutta.

Professori Heidi Harju-LuukkainenToimikuntaan on nimitetty muiden muassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen otti KT Heidi Harju-Luukkaisen kasvatustieteen professorin tehtävään 2.11.2020 alkaen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen. Professuurin alana on muuttuva oppiminen ja opettajankoulutus. Harju-Luukkaisen tutkimus keskittyy varhaiskasvatukseen, opettajankoulutukseen, koulutuksen oikeudenmukaisuuteen sekä kansainvälisiin oppimistulosten arviointeihin. Hän työskentelee paraikaa useissa kansainvälissä tutkimushankkeissa, joissa kerätään tietoa koulutusjärjestelmien kehittämiseen eri näkökulmista.

Heidi Harju-Luukkainen on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Åbo Akademissa. Hänellä on myös erityisopettajan pätevyys sekä johtamisen erikoisammattitutkinto. Hän on julkaissut yli 200 kansainvälistä kirjaa, tutkimusartikkelia ja raporttia sekä työskennellyt yli 25 kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusprojektissa. Hän on uransa aikana työskennellyt lukuisissa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi ruotsinkielisen vanhempainliiton puheenjohtajana sekä useiden hallitusten puheenjohtajana.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Professori Heidi Harju-Luukkainen, varajohtaja, heidi.k.harju-luukkainen@jyu.fi +358 40 8477 225