Erityisopettajakoulutuksen haku on avattu

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa jatkuu erityisopettajien koulutus. Uusi kurssi alkaa helmikuussa 2022. Hakuaika on 16.–27.8.2021. Haussa valitaan 25 uutta opiskelijaa.

Haku 60 opintopisteen laajuisiin erillisiin erityisopettajan opintoihin on nyt avattu! 

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa
Hakulomake Opintopolku.fi -palvelimessa avautuu 16.8.2021 klo 8.00 ja on auki 27.8. klo 15.00 saakka.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: esivalinta ja soveltuvuuskoe. Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Monimuoto-opinnot opettajille

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikkö järjestää luokanopettajan tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot (60 op). Koulutus on tarkoitettu luokanopettajana, erityisopettajana, aineenopettajana tai muissa soveltuvissa tehtävissä toimineille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus. 

Erillisopinnoista valmistuvilla erityisopettajilla on kelpoisuus antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista eli laaja-alaista erityisopetusta.

Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on:

  • luokanopettajan kelpoisuus,
  • erityispedagogiikan perusopinnot (vähintään 25 op/15 ov) tai erityispedagogiikan approbatur-arvosana tai erityispedagogiikan sivuaineopinnot luokanopettajille (25 op/15 ov) suoritettuina ja
  • vähintään kahden lukuvuoden (18 kk) opettajakokemus


Koulutus alkaa helmikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2022. Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna: niin lähiopetusta kuin epäopetusta, sekä työssä sovellettavia oppimis- ja kehittämistehtäviä. Koulutukseen sisältyy myös ohjattu harjoittelu.

Katso tarkemmin: Erityisopettajaopintojen valintaperusteet 2021

Edellinen haku kiinnosti laajalti

Syksyllä 2020 erillisiin erityisopettajan opintoihin haki yli 200 luokanopettajaa. Tuolloin hakijamäärä lähes tuplaantui edelliseen hakuun verrattuna. Tammikuussa 2021 järjestettiin 60 pyrkijälle soveltuvuuskoe, ja tästä joukosta opiskelemaan valittiin 25 opiskelijaa. Tämä koulutus alkoi maaliskuussa ja päättyy joulukuussa 2021.

Erityisopettajakoulutuksista vastaa yliopistokeskuksen yliopistonopettaja Marjaana Leivo

"Opiskelijat ovat olleet erittäin motivoituneita opintoihin. Tämän vuoden maaliskuusta kesäkuuhun opinnot järjestettiin etäopintoina koronaepidemian vuoksi. Nyt elokuussa pääsimme vihdoin lähiopetukseen tänne yliopistokeskus Chydeniukseen, ja ilo toisten kohtaamisesta välittyi kaikista."

Opinnot ja opiskelu erityisopettajaksi on ollut tärkeä ammatillinen päämäärä, suorastaan unelma.

Yliopistonopettaja Marjaana Leivo"Opinnot ja opiskelu erityisopettajaksi on ollut tärkeä ammatillinen päämäärä, suorastaan unelma. Opiskelijoiden kommenteissa on välittynyt se, miten tärkeää on, että opinnot liittyvät kiinteästi erityisopettajan käytännön työhön ja että opinnoissa on yhdistynyt erinomaisella tavalla käytäntö ja uusin tutkimustieto. Asiantuntevat ja monipuolisia työtapoja soveltavat kouluttajat saavat runsaasti kiitosta!"

Erityisopettajakoulutuksessa opinnot järjestetään monimuotoisesti. Koulutuksessa on lähiopetusjaksoja Kokkolassa ja opiskelijoiden omatoimista opiskelua verkossa ja kotipaikkakunnalla.

"Erityisopettajan työssä on olennaista kohtaaminen ja yhteyden rakentaminen erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Niitä taitoja voi vielä aikuisenakin syventää lähiopetuksessa vuorovaikutuksessa yhdessä toisten opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa", Leivo sanoo.

Päteviä erityisopettajia kaivataan

Erityisopetuksen asiantuntijoita tarvitaan lisää. Pula pätevistä erityisopettajista on valtakunnallinen, eikä peruskoulu kykene entiseen tapaan tasaamaan oppilaiden taustasta johtuvia eroja.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista oppimisen tukea riippumatta asuinkunnasta. Tämä edellyttää päteviä erityisopettajia. Viimeisimmän opettajatarveselvityksen (2016) mukaan eniten epäpäteviä opettajia on erityisopetuksessa. 

"Epäpätevien erityisopettajien määrä on ollut viime vuosina noin 15 %. Koulutus antaa siis erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet", toteaa Leivo.

Erityisopettajista merkittävä osa myös eläköityy piakkoin. Tilanne näkyy pätevien erityisopettajien puutteena niin kasvukeskuksissa kuin myös niiden ulkopuolella.

 

Hae Opintopolussa viimeistään 27.8.2021!

Lisätietoja erityisopettajakoulutuksesta

  • Yliopistonopettaja Marjaana Leivo: marjaana.leivo@chydenius.fi +358 40 5588 837
  • Suunnittelija Anette Skog: anette.skog@chydenius.fi +358 40 7476 378