Erasmus-yhteistyössä avattiin suomalaisen opetussuunnitelman erityispiirteitä

Yliopistokeskuksen asiantuntijuutta pyydettiin Kokkolan kaupungin Erasmus-hankkeeseen. Kasvatustieteen asiantuntijat suunnittelivat kansainvälisille vieraille luovan oppimisprosessin, jossa tutustuttiin siihen, miten perusopetuksen opetussuunnitelma huomioi erilaisten oppijoiden tarpeet.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opettajankouluttajat Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen toteuttivat Kokkolassa vierailleelle itävaltalaisryhmälle sekä paikallisen Villan koulun henkilöstölle suomalaisen opetussuunnitelman osaamisperustaisuutta ilmentävän oppimisprosessin.

Osaamisperustaisuutta lähestyttiin prosessissa ekspressiivisen taidetyöskentelyn keinoin. Keskeisiä teemoja olivat tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen, oppimisen oikea-aikainen tuki, toiminnanohjaus ja laaja-alaisen oppimisen eri tulokulmat.

Tapaaminen oli osa Erasmus-hankeyhteistyötä. Hankkeessa käsitellään erilaisten oppilaiden motivoinnin ja oppimisen tukemisen keinoja. Yliopistokeskukselta pyydettiin tilaisuuteen asiantuntija-apua ja yhteistyötä liittyen oppimisen mahdollistamiseen jokaisen tarpeet ja tuki huomioiden perusopetuksen opetussuunnitelman näkökulmasta.

Workshopissa teoria ja käytäntö kohtasivatProsessin aikana rakentui ainutlaatuinen, kansainvälinen sanataidenäyttely ja performanssi, jossa kielet ja kulttuurit kohtasivat.

Lisätietoja:

FT, KM Merja Meriläinen, työnohjaaja (STOry) merja.k.merilainen@jyu.fi +358 40 7518 036
KT Maarika Piispanen, työnohjaaja (STOry) maarika.m.piispanen@jyu.fi +358 40 8054 426