02.10.2018

30 vuotta opettajankoulutusta Kokkolassa - Juhlaseminaari 3.10.2018

Opettajankoulutus suuntaa katseen tulevaisuuteen - kuuleeko tulevaisuus?

Suora lähetys seminaarista alkaen 3.10.2018 klo 9.00

Juhlaseminaarin ohjelma 

Alku

Vuonna 1988 alkoi Kokkolassa luokanopettajien poikkeuskoulutus, jonka tarkoituksena oli vähentää opettajapulaa lähinnä Keski-Pohjanmaalla. Alusta asti koulutusta pyrittiin kehittämään aikuisopiskelijoille soveltuvaksi (työelämäyhteydet, aikaisempien kokemusten hyödyntäminen, vuorovaikutuksen lisääminen). Tästä taustasta ja tarkoituksesta vakiintui yksikön nimeksi Luokanopettajien aikuiskoulutus (lyhenteenä LAIKO).

”Upeeta, mahtavaa, maailman parasta opettajankoulutusta!”
(ensimmäinen kurssinjohtaja Markku Suortamo)

Ensimmäinen etappi

1990-luvun alun lama aiheutti monella alalla supistuksia. Kovalla innolla aloitettu poikkeuskoulutus aiottiin lopettaa koko Suomesta, koska luokanopettajien pulaa ei enää ollut. Kokkolassa ympäröivä yhteiskunta, Chydenius-instituutti ja Jyväskylän yliopisto puolsivat koulutuksen jatkumista. Puoltopuheissa korostettiin koulutuksen merkitystä alueelle ja koulutuksen kehittämisessä saavutettuja tuloksia.

”Avantgardistista työtä opettajankoulutuksen uudistamiseksi!” (rehtori Aino Sallinen)

Vuonna 1994 luokanopettajien aikuiskoulutus vakinaistettiin pysyväksi osaksi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutusta. Opiskelijoita alkoi tulla yhä enemmän eri puolilta Suomea ja koulutus muuttuikin valtakunnalliseksi. Kehittämistyö sai pysyvän luonteen: opettajankoulutuksen sisältöjä ja menetelmiä kehitettiin edelleen systemaattisesti. Opetusministeriö osoitti arvostavansa Kokkolassa tehtyä pedagogista ja andragogista kehittämistyötä ja rahoitti usean vuoden ajan valtakunnallista opettajankouluttajien täydennyskoulutusta (aiheina monimuotoisten opetusmenetelmien kehittäminen ja opetusharjoittelun ohjaaminen). Ensimmäinen opettajankoulutuksen kasvatustieteen professori saatiin v. 1997. 

”Seuraamme yhdessä ja reippaalla mielellä järkevyyden prinsiippiä.” (Professori Juhani Aaltola)

Toinen etappi

Opettajankoulutuksen kehittämistyöstä julkaistiin kuvauksia, kertomuksia ja tutkimuksia. Vuonna 2003 luokanopettajien aikuiskoulutuksessa tehty kehittämistyö sai taas valtakunnallista tunnustusta. Yksikkömme valittiin korkeatasoisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi vuosille 2004–2006. 

”Yksiköllä on ollut työssään toimintatutkimuksellinen ote ja opiskelijat ovat mukana koulutuksen kehittämisessä.” (Korkeakoulujen arviointineuvoston perustelut)

Kolmas etappi

Tutkimustyön asemaa opettajankoulutuksessa vahvistettiin ja tehtiin kansainvälisiä avauksia aiempaa enemmän. Luokanopettajien aikuiskoulutus otti tehtäväkseen valtakunnallisten opettajakoulutuskonferenssien järjestämisen. Ensimmäinen konferenssi järjestettiin viimeisenä ”laatuvuonna” 2006. Sen aiheena olikin moniulotteinen koulutuksen laadun tarkastelu. Joka toinen vuosi järjestettyjen konferenssien jälkeen juhlistimme "välivuonna" opettajankoulutuksen 25-vuotista, menestyksekästä, taivalta juhlaseminaarilla, jossa matkasimme kohti tulevaisuuden tuulia Professori Frans Mäyrän ja Professori Juha Hakalan sanojen saattelemina.

Neljäs etappi

”Kun oppimisen prosessi käynnistyy kaikessa myönteisyydessään, se virtaa vuolaana kuin Reinin virta.” (Professori Juha Hakala)

Digitaalisuus, autenttisuus ja kontekstuaaliset oppimisympäristöt jalkautuivat osaksi opettajankoulutuksen arkea ja oppimisen kaikkiaallisuus mahdollistui sähköisten työvälineiden myötä. Tänä päivänä opiskelijan toimintaa erilaisissa oppimisen ympäristöissä ja opetusharjoitteluissa voikin seurata yhtä helposti paikan päällä Kokkolassa tai etänä vaikkapa Kosovoon tai Ivaloon. 30 -vuotisjuhlan kynnyksellä Luokanopettajien aikuiskoulutus on asiantunteva, ajan hengessä elävä ja laajasti verkostoitunut yksikkö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti ja vastaa omalta osaltaan opetuksen ja koulutuksen sekä opettajien ammatillisen kehittymiseen tarpeisiin.

"Opettajankoulutus suuntaa katseen tulevaisuuteen - kuuleeko tulevaisuus" -luokanopettajien aikuiskoulutuksen 30-vuotisjuhlaseminaari 3.10.2018 avaa pedagogisen ikkunan opettajankoulutukseen ja kutsuu osallistavaan ja vuorovaikutteiseen juhlapäivään mukaan niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Ilmoittautuminen seminaariin avataan syyskuussa.

Tervetuloa!