Robocoast EDIH -konsortio valittiin Suomen ehdokkaaksi eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiohubiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Robocoast EDIH -konsortion jatkoon eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa. Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 18.11.2020–15.1.2021 avoimen haun. Hakemuksen jättäneet ehdokkaat arvioi riippumaton kahdeksanhenkinen arviointiraati, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista elinkeinoelämän uudistumisesta, digitalisaatiosta, innovaatiotoiminnasta ja tieteestä. Hakemukset asetettiin järjestykseen raadin tekemän pisteytysten perusteella. Nyt valitut kahdeksan ehdokasta pääsevät osallistumaan rajattuun eurooppalaiseen hakuun, jossa Euroopan komissio valitsee digitaaliset innovaatiohubit. Suomen hubien lukumäärä voi olla enintään neljä.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa sijaitsevat korkeakoulut, yliopistokeskukset ja Turku Science Park Oy. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy. Robocoast EDIH -konsortion tavoitteena on edistää Suomen valmistavan vientiteollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on mukana Robocoast EDIH konsortiossa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vahvuutena konsortiossa on älykkäisiin langattomiin järjestelmiin liittyvä osaaminen ja esineiden internetiin liittyvän TKI-ympäristön tarjoaminen Suomen valmistavan vientiteollisuuden yrityksille.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluita toimimalla lähellä yritysrajapintaa ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita ja tukemalla niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista, opiskelijoita ja TKI-ympäristöjä sekä teknologiakumppaneita yrityksille.

 

Lisätietoja: Mikko Puputti, 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi, www.robocoast.eu

Ismo Hakala, 040 751 8089, ismo.hakala@chydenius.fi.