Opinnot tuovat vastapainoa työelämään

Opiskelijana Chydiksellä -sarjassa opiskelijat kertovat millaista on opiskelu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.

Kaustislainen Maria Luomala opiskelee kemian kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Chemistry of Sustainable Processes and Materials on Oulun yliopiston maisteriohjelma, jonka voi suorittaa myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella. Ohjelman suoritettuaan saa Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan myöntämän Master of Science -tutkinnon.

Mitä opiskelet ja miten päädyit opiskelijaksi?

Opiskelen Oulun yliopiston kemian maisteriohjelmassa Kokkolassa. Kollega opiskeli kyseistä tutkintoa ja innostuin itsekin. Lukion jälkeen minulla oli alun perin tarkoitus hakeutua yliopisto-opintoihin, mutta en ollut aivan varma koulutusalasta. Myöhemmin työn kautta oma ala ja tarvittava osaaminen alkoi hahmottua ja uskaltauduin hakeutumaan maisteriopintoihin. Aiemmalta koulutukseltani olen kemiantekniikan insinööri (Centria) ja siihen luontaisena jatkumona olivat kemian maisteriopinnot.

Mikä on aikuisopiskelussa parasta?

Oma motivaatio oppimiseen on työvuosien jälkeen kasvanut ja tiedän, että opinnoista on hyötyä omalla työuralla.

Mikä on sinulle mieluisin opiskelutapa ja miksi?

Etäopiskelu on ehdottomasti tässä elämäntilanteessa itselleni mieluisin vaihtoehto. Kursseja voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin, osan myös kesäaikana.

Oletko voinut hyödyntää opintoja työssäsi tai onko ne vaikuttaneet uraasi?

Olen prosessialan opettajana Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa, joten kemian osaaminen on hyvin tärkeää omassa työssäni. Maisteriopinnot ovat vahvistaneet omaa ammattitaitoani ja avaavat uusia mahdollisuuksia uralla.

Mitä haluat kertoa henkilölle, joka miettii opiskelujen aloittamista?

Mikäli yliopisto-opinnot kiinnostavat niin ehdottomasti suosittelen hakeutumaan niihin. Opinnot tuovat vastapainoa työelämään.

Haku kemian maisteriopintoihin 4.-18.1.2023, lue lisää koulutuksesta:

Hae opintopolussa 18.1. mennessä