Mahdollisuus opiskeluun omalla kotipaikkakunnalla kannusti hakeutumaan opiskelijaksi

Opiskelijana Chydiksellä -sarjassa opiskelijat kertovat millaista on opiskelu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.

Kokkolalainen Juuso Pylkkänen opiskelee luokanopettajan maisteriohjelmassa Kokkolan yliopistokeskuksella. Ohjelman suoritettuaan hän saa Jyväskylän yliopiston myöntämän kasvatustieteiden maisterin tutkinnon sekä luokanopettajan kelpoisuuden.

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Juuso Pylkkänen, kotoisin täältä Kokkolasta. Aloitin opintoni Chydiksellä tammikuussa 2023.

Mitä opiskelet ja miten päädyit opiskelijaksi?

Opiskelen kasvatustieteitä luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelmassa. Luokanopettajan työ on aina kiinnostanut minua ja Chydis osoittautui erittäin hyväksi väyläksi pätevyyden saamiseen. Mahdollisuus opiskeluun omalla kotipaikkakunnalla kannusti myös hakeutumaan opintojen pariin. Aiemmilla vuosikursseilla opiskelleiden tuttujen kokemukset välittivät opinnoista hyvän kuvan, joten Chydikselle hakeminen oli luontevaa.

Aiemmilla vuosikursseilla opiskelleiden tuttujen kokemukset välittivät opinnoista hyvän kuvan, joten Chydikselle hakeminen oli luontevaa.

Mikä on aikuisopiskelussa parasta?

Aikuisopiskelussa korostuvat opiskelijoiden omat kokemukset luokanopettajan työstä ja opettajuudesta. Koulutus sisältää paljon yhteistä keskustelua ja kokemusten jakamista. Opinnot ovat myös hyvin käytännönläheisiä ja ne tarjoavat paljon hyviä näkökulmia luokanopettajan työhön. Yhdessä tekeminen, keskusteleminen ja käytännönläheisyys ovat mielestäni opiskelun parhaimpia puolia!

Aikuisopiskelussa korostuvat opiskelijoiden omat kokemukset luokanopettajan työstä ja opettajuudesta.

Mikä on sinulle mieluisin opiskelutapa ja miksi?

Olen aina pitänyt itsenäisestä opiskelusta. Näiden opintojen aikana olen kuitenkin huomannut, että monipuoliset ryhmätyöt ovat valtavan antoisia. Monilla kursseilla laaditaan erilaisia ryhmätöitä, joten aihepiireihin pääsee syventymään useiden eri näkökulmien kautta. Ryhmätöitä tehdessä pääsee myös hyvin tutustumaan muihin opiskelijoihin.

Onko opiskelu vaikuttanut uraasi?

Luokanopettajaopinnot Chydiksellä on valtavan hyvä pohja opettajan uralle. Monipuoliset työskentelytavat, vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja käytännönläheisyys antavat hyvät valmiudet tuleville opettajille.

Mitä haluat kertoa henkilölle, joka miettii opiskelujen aloittamista?

Jos haaveilet luokanopettajan työstä, niin kannustan hakemaan Chydikselle! Aikuisopiskelu on tiivistä, mutta myös todella antoisaa. Olen erittäin tyytyväinen, että päädyin hakemaan näiden opintojen pariin.

Hae syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023