Jatko-opinnot

Yliopistokeskus tarjoaa jatko-opiskelijoille tohtoriryhmiä, joiden järjestämät seminaarit tukevat tieteellisissä jatko-opinnoissa. Pisimpään tohtoriryhmä on toiminut kasvatustieteissä, ja ryhmästä on valmistunut väitöskirjoja lähes vuosittain.

Yliopistokeskuksen professorit ohjaavat väitöskirjoja omilla tieteenaloillaan.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tohtoriryhmään, ota yhteyttä oman tieteenalasi professoriin. Yliopistokeskuksessa toimii myös tutkijahotelli Antin Akatemia.

Opinto-oikeus haetaan aina tiedekunnalta, jossa myös tutkinto suoritetaan. Itse väitöstilaisuus on kuitenkin usein voitu järjestää Kokkolassa.

Informaatioteknologia, Professori Ismo Hakala
Kasvatustieteet, Professori Heidi Harju-Luukkainen
Kemia, Professori Ulla Lassi
Sosiaalityö, Professori Aila-Leena Matthies
Kappatieteet, Professori Tomi Kallio