12.09.2018

Kasvatustieteen opiskelijat kertovat

 

 
Kasvatustieteen opiskelijat kertovat

Jenny Girod ja Jarkko Björkbacka ovat vauhdittaneet opintojaan osallistumalla tuutoriryhmään.

Kasvatustieteen opinnot mursivat Jenny Girodin ja Jarkko Björkbackan ennakko-oletuksia tieteestä ja yliopisto-opiskelusta: opinnot eivät anna oikeita vastauksia eivätkä tarjoa varmoja toimintatapoja. Sen sijaan erilaisista näkökulmista voi ammentaa aineksia omaan ajatteluun. Vaikka käsitys tieteestä muuttui, tiedon epävarmuus tuntuu aikuisopiskelijoista luonnolliselta.

- Aikuisena tietää, että elämässä ei aina ole oikeita vastauksia, pohtii Jenny Girod.

Molemmat opiskelijat aloittivat kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot varsin käytännöllisin tavoittein: opinnoista saisi lisäpisteitä haettaessa ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Oppiaineen sisällöt osoittautuivat mielenkiintoisiksi, omaakin elämää koskettaviksi ja odotettua laaja-alaisemmiksi.

- Ensimmäisen kurssin kirjojen kahlaaminen tuntui raskaalta. Sen jälkeen aiheet muuttuivat mielenkiintoisiksi. Pidin paljon kasvatuspsykologian jaksosta. Myös peruskoulun historia oli kiinnostavaa, kertoo Jarkko Björkbacka.

Björkbackan elämäntilanne antaa kasvatustieteen opinnoille lisää merkitystä:

- Kun on perhettä, tulee miettineeksi asioita perheen kannalta. Olen palannut taas opettajan työhön, joten siinäkin mielessä kasvatustiede on lähellä omaa elämää.

Aikuisopiskelijan elämänkokemus antaa myös mahdollisuuden maustaa keskustelua ja tehtäviä omasta elämästä poimituin esimerkein.

Tuutoriryhmän aikataulu potkii eteenpäin

Kasvatustieteen opinnoissa opiskelijat saavat valita itselleen parhaiten sopivia opiskelumuotoja: verkkokursseja, ryhmäsuorituksia, oppimistehtäviä, verkkolukupiirejä tai perinteisiä tenttejä. Kun vaihtoehtoja on paljon, opiskelu on helpompi sovittaa työn ja perhe-elämän oheen.

Björkbacka ja Girod ovat osallistuneet vapaaehtoiseen tuutoriryhmään. Heidän mielestään ryhmän aikataulut ovat rytmittäneet opiskelua ja potkineet etenemään hyvää vauhtia opinnoissa.

- En ole koskaan ollut mukana tuutoriryhmässä ja se tuntui aluksi oudolta. Ryhmä osoittautui hyväksi. Siltä sai vertaistukea, ja jos jokin asia jäi epäselväksi, pystyi keskustelemaan, perustelee Jenny Girod.

Tuutoriryhmässä opiskelijat ovat myös tehneet opintojaksoja ryhmäsuorituksina. Jarkko Björkbacka kertoo olleensa ensimmäiseen ryhmäsuoritukseen tullessaan epävarma, onko hän valmistautunut oikein.

- En tiennyt, tentataanko siellä vuoron perään. Ryhmäsuoritus oli kuitenkin hyvä oppimistilanne. Suoritusta varten tehtyjä muistiinpanoja purkaessa oppi lisää.

Jarkko Björkbacka ja Jenny Girod ovat osallistuneet myös verkkokurssille ja verkkolukupiiriin. Heidän mielestään on ollut opettavaista kokeilla erilaisia opiskelumuotoja. Verkossa opiskelun tavat ovat kehittyneet pitkin harppauksin heidän aikaisempien opintojensa jälkeen. Tekniikka on kuitenkin helppokäyttöistä.

Mukavaa ja raskasta luettavaa

Oppimistehtävät ovat kasvatustieteessä suosituin opiskelutapa. Sekä Girod että Björkbacka jättivät oppimistehtävän kirjoittamisen viimeiselle opintojaksolle. He kiittelevät, että jakson aihe, kasvatususkomukset ennen vanhaan ja nykypäivänä, on kiinnostava ja tehtävän pohjana oleva kirja mukavaa luettavaa.

- Muutama kirja oli aika raskasta luettavaa, toteaa Girod.

- Joskus pidin sivistyssanakirjaa vieressä auki, ja aina kappaleen luettuani katsoin sanakirjasta, mitä olin lukenut, nauraa Björkbacka.

Opiskelun puitteet ja järjestelyt ovat opiskelijoiden mielestä kaikin puolin kunnossa. Opintojen sujuminen on ollut vain itsestä kiinni.

Kasvatustieteet avoimen yliopiston suosituimpia

Tarjolla on opintoja laaja-alaisesti varhaiskasvatustieteestä nuorisotutkimukseen ja aikuiskasvatustieteeseen. Opiskelija voi näin syventyä kiinnostuksensa mukaan ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin.

Varhaiskasvatustieteen perusopinnot sekä nuorisotutkimuksen perusopinnot etä- ja verkko-opintoina ovat Kokkolan yliopistokeskuksen erikoisuuksia. Mistä päin tahansa Suomea voi opiskella oppimistehtävinä, verkkotentteinä, -kursseina ja -lukupiirinä. Varhaiskasvatustieteen perusopintojen teemoina ovat pienten lasten oppiminen, kehitys, kasvu ja hyvinvointi. Nuorisotutkimuksen perusopinnoissa käsitellään aina ajankohtaisia asioita: nuoret ja media, koulu ja perhe, syrjäytyminen, nuorisorikollisuus, työttömyys ja syömishäiriöt.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot ovat yleissivistävä arvosana, joka on ensimmäinen askel opettajan pätevöitymisessä. Sen jälkeen opintopolku jatkuu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopintoihin.

Aikuiskasvatustieteessä keskitytään aikuisuuteen. Teemoja ovat mm. aikuisen oppimisen erityispiirteet, aikuiskoulutuksen suunnittelu ja aikuisen oppimisen ohjaaminen, työssäoppiminen ja mentorointi henkilöstön kehittämisessä.

Erityispedagogiikka antaa eväitä erilaisuuden kohtaamiseen. Se perehdyttää mm. oppimisvaikeuksiin, lastensuojeluun, kommunikoinnin häiriöihin, lasten- ja nuorisopsykiatriaan, vertaissuhteisiin, vuorovaikutukseen ja kehitysvammaisuuteen. Yliopistokeskuksessa voi suorittaa erityispedagogiikassa sekä perus- että aineopinnot.

Nälkä kasvaa syödessä: yhä useammalla opiskelijalla on pää- määränä yliopistotutkinto. Kasvatustieteelliset oppiaineet sopivat moniin tutkintoihin sekä antavat näkökulmia työelämän haasteissa.