Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen on tärkeää opintojen aikana ja niiden merkitys korostuu tämän päivän työelämässäkin suuresti. Vuorovaikutusta tapahtuu opiskelussa monin tavoin verkossa tai livenä. Joissakin tilanteissa voi olla opettaja mukana, joissakin vain opiskelijat keskenään:

 • aktivoivat opetusmenetelmät (esim. yhteistoiminnalliset ja yhteisölliset työskentelemenetelmät)
 • aktivoivat arviointimenetelmät (itse- ja vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
 • verkkokurssit ja -(verkko)lukupiirit
 • ryhmätyöt, tiimityöskentely, projektit, seminaarit ja esitelmät
 • vuorovaikutusta tapahtuu myös palautteenannossa: opiskelijan tekemän itsearvioinnin ja opettajan antaman palautteen myötä
 • vuorovaikutusta esiintyy myös ohjaustilanteissa

Asiantuntijan viestintäosaamisen alueita (JY: Kielikeskus) ovat esimerkiksi:

 • esiintymisen taidot
 • tiimiviestintä
 • projektiviestintä
 • kokousviestintä
 • konfliktin ratkaisun ja neuvottelemisen taidot
 • suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot
 • johtamisviestintä
 • verkkoviestintä ja viestintäteknologian hallinta
 • PR- ja yhteisöviestintä, tiedottaminen, kirjoitusviestintä
 • kielitaito ja kulttuurienvälinen viestintä

Arvioi omia esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojasi

Puheviestintätaitojen kehittämisen kannalta on tärkeää tehdä arvio omasta osaamisestasi ja omista oppimistarpeistasi. Itsearviointisi tukena ja pohjana voit käyttää JY:n kielikeskuksen laatimia esiintymis - ja ryhmäviestintätaitojen arviointilomakkeita.