Vilppi ja plagiointi opiskelussa

Noudatamme seuraavia ohjeita ja periaatteita vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta ja siellä annettavasta koulutuksesta:

Ole huolellinen, ja noudata ohjeita!
Ole tarkka lähdeviittaamisessa!

Vilppi ja plagiointi

  • Vilppi opiskelussa on mitä tahansa sellaista epärehellistä toimintaa, jonka avulla opiskelija yrittää antaa väärän kuvan joko omasta tai toisen osaamisesta pyrkimyksenä vaikuttaa opintosuorituksen arviointiin ja hyväksymiseen.
  • Yksi vilpin muoto on plagiointi. Plagiointi määritellään yleisesti toiminnaksi, jossa henkilö esittää jonkun muun henkilön tuotoksen omanaan. Opiskelijan on käytettävä riittävän selkeätä lähdeviittausmenetelmää, jonka perusteella lukijalle selviää, mihin opiskelijan oman kirjoituksen tekstikohtaan viite osoittaa ja mikä on viitattu julkaisu tai muu materiaali ja mihin julkaisun tai materiaalin osaan (usein sivunumerot) viittaus kohdistuu.

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Jyväskylän yliopistossa on käytössä Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota käytämme joissakin oppiaineissa arvioitavaksi jätettävien opintosuoritusten (esim. opinnäytetyöt, oppimistehtävät) tarkistamiseen. Järjestelmä suojaa sinun opintosuorituksiasi plagioinnilta, koska järjestelmä tallentaa tarkistettavat opintosuoritukset vertailutietokantaansa.