Tiedonhakutaidot

Tiesithän, että yliopistokeskuksessa on oma kirjasto? Tervetuloa käymään!

Tiedonhakutaitoja tarvitset yliopisto-opinnoissa ja työelämässä. Kirjaston käyttö on perustaito, joka on syytä hankkia kirjastoihin ja niiden oppaisiin perehtymällä.

Tiedonhakutaidot auttavat sinua mm.

 • oikeiden tietokantojen ja tietolähteiden etsimisessä ja löytämisessä
 • lähteiden tieteellisyyden ja luotettavuuden kriittisessä arvioinnissa
 • lähteiden soveltuvuuden arvioinnissa suhteessa tiedontarpeeseen
 • olennaisiin lähteisiin keskittymisessä ja tiedon käyttämisessä
 • tiedonlähteiden ja viittausten merkitsemisessä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

 Seuraavassa konkreettisia vinkkejä:

Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kirjasto

Kokkolan yliopistokeskuksessa on oma kirjasto, jonka kokoelmissa on lähinnä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta, erityisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisuja. Kirjastossa on käytettävissä myös lukusali, tietokoneita, mikrokortinlukulaite ja kopiokone. Tiedonhakuja voi tehdä mm. Jyväskylän yliopiston kirjastoluettelosta JYKDOKista sekä kasvatustieteen ERIC-tietokannasta. 

Puhelinnumero kirjastoon on 040 805 4430 ja sähköpostiosoite: kirjasto@chydenius.fi 

Linkkejä tietokantoihin ja tiedonhaun oppaita

 • Jykdok - Jyväskylän yliopiston aineistoluettelo
 • Centria-finna - Centria-ammattikorkeakoulun luettelo
 • Anders - Kokkolan seudun yleisten kirjastojen luettelo
 • Kansallinen Finna - Suomen arkistot, kirjastot ja museot
 • Melinda - yliopistokirjastojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisluettelo. 
 • Arto - artikkeliviitetietokanta kotimaisista tieteellisistä lehdistä. Viitteitä kattavimmin vuoden 1990 jälkeen.
 • Aleksi - artikkeliviitetietokanta kotimaisista sanoma- ja aikakauslehdistä
 • Kirjastotuutori on Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkomateriaali, joka opastaa tiedonhaun perusteissa.
 • Research Guides opastaa tieteellisen ja ei-tieteellisen aineistojen eroihin.