Tenttiminen

Verkkotentti mahdollistaa tenttimisen Moodlessa kotikoneelta kirjat esillä. Verkkotentti edistää monipuolista oppimista, asiantuntijataitoja ja opintojen työelämälähtöisyyttä mm. soveltavilla tenttikysymyksillä.

Tenttiminen on edelleen perinteinen suoritustapa yliopisto-opinnoissa, vaikka sen rinnalle on tullut useita suoritustapoja (oppimistehtävä, essee, verkkokurssi ja -lukupiiri, ryhmäsuoritus ym.) oppiaineesta riippuen. Useissa oppiaineissa tentin tilalle on tullut verkkotentti. Tenttiin valmistautuessasi ja tenttiä tehdessäsi harjoitat useita eri opiskelutaitoja:

 • teet tiedonhakuja ja hankit kirjat
 • suunnittelet (aikataulutat) tenttiin lukemista
 • luet kirjallisuutta
 • teet muistiinpanoja, kirjoitat tiivistelmiä tai teet käsitekarttoja
 • kirjoitat (verkko)tenttivastauksen
 • itsearvioit oppimisprosessiasi

Yleistä tenttimisestä

 • Katso avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät: kerran kuukaudessa elokuusta kesäkuuhun.
 • Ilmoittaudu tenttiin etukäteen.
 • Tenttimisaika on yleensä 4 tuntia: klo 17.00-21.00.
 • Tenttiminen tapahtuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, jos et muuta sovi.
 • Tenttipäivät voidaan määritellä opintojaksokohtaisesti tai opiskelija voi tenttiä opintojakson tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, joita järjestetään yleensä kerran kuukaudessa.