Kirjallisuuden lukeminen

Opettele kriittisyyttä lukiessasi: ole arvioiva, vertaa kirjoittajan näkemyksiä omiisi tai jonkun muun näkemyksiin sekä perustele näkemyksesi.

Tulet lukemaan opintojesi aikana paljon: kirjoittaessasi oppimistehtävä- ja esseevastauksia, perehtyessäsi tenttikirjoihin ja tutustuessasi oman alasi tieteellisiin artikkeleihin. Tehokkaan lukutekniikan myötä opintosi etenevät, ja säästät aikaasi! Lukutekniikkaa voi ja kannattaa siis kehittää — katso tältä sivulta vinkkejä!

Suunnittele lukemistasi ja tiedosta, millainen olet lukijana:

  • Pohdi ensin omia lukutottumuksiasi ja strategioitasi! Tee testi oppimisstrategioistasi (Verkkotutor).
  • Suunnittele lukemista, kun tiedät, mitä sinun tulee lukea ja mihin mennessä. Milloin luet/opiskelet, jotta ei tule viime hetken paniikkia?
  • Tiedosta, miten luet. Luetko kaiken tarkasti kannesta kanteen vai silmäiletkö tekstistä vain olennaiset asiat esim. tehtävänannon kannalta? Teetkö muistiinpanoja tai alleviivauksia? Jos mitään ei tunnu jäävän päähän, voi olla tarpeen vaihtaa lukemisen tapaa.

Tutustu ymmärtävän lukemisen tekniikkaan (JY: Kielikeskuksen kompassi) vaihe vaiheelta:

  • 1. vaihe: silmäile (saat yleiskuvan tekstin sisällöstä, löydät pääajatuksen)
  • 2. vaihe: lue aktiivisesti (ymmärrät tekstin keskeisen sisällön, teet muistiinpanoja)
  • 3. vaihe: kertaa (palautat tekstin pääasioita mieleesi)

Vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen

Yliopisto-opinnoissa luetaan myös vieraskielistä tieteellistä kirjallisuutta. Oppiaineen vieraskielinen sanasto toistuu teksteissä ja sen oppii opintojen aikana. Internetistä löytyy tieteenalakohtaisia sanastoja, joita voit hyödyntää. Myös sanakirjoja kannattaa käyttää, mutta ota sanakirja avuksi vain tarvittaessa. Kaikkia sanoja ei tarvitse kääntää, jos sanan merkityksen pystyy päättelemään tekstin asiayhteydestä. Tärkeintä on, että ymmärrät tekstin pääasiat. Ymmärtämisessä auttaa tekstin rakenteen ja kielen vihjesanojen hyödyntäminen.

  • Englanninkielisten kirjojen esipuheessa (preface), johdannossa (introduction) tai kappaleiden alussa (chapter overview) keskeinen sisältö.
  • Yhteenvetoluvuissa (summary, conclusion) vedetään yhteen keskeisimmät asiat.
  • Vihjesanat auttavat monimutkaisten virkkeiden ymmärtämisessä. Englanninkielen vihjesanoja ovat esimerkiksi ”that is” (selostetaan sama asia ymmärrettävästi), ”in sum, finally”, (vedetään yhteen keskeisin asia), ”it is important, first, second, third" (korostetaan keskeisiä asioita).
  • Pitkien virkkeiden hahmottamisessa auttaa myös lauseenjäsenten etsiminen (subjekti, predikaatti ja objekti). Kysy "kuka tekee mitä"?