Itsearviointitaidot

Tiedosta omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi - arvioi itseäsi ja oppimisprosessiasi!

Tulet tekemään itsearviointia koko opintojen ajan, joten tässäkin taidossa kehityt:

  • Ennen opintojen alkamista ja opintojen alkuvaiheessa: tiedostat, millainen olet oppijana. Vahvuutesi? Kehittämiskohteesi? Asetat omat oppimistavoitteesi.
  • Opintojen aikana: arvioit omaa oppimistasi ja miten olet saavuttanut oppimistavoitteesi. Arvioit itseäsi oppijana: oletko kehittynyt opiskelusi aikana? Missä tarvitsisit ohjausta?
  • Opintojen lopussa / opintojen jälkeen: arvioit käytyä oppimisprosessiasi niin oppimistulosten ja -prosessin sekä oppimis-/osaamistavoitteiden valossa. Arvioit itseäsi oppijana: vahvuutesi ja mahdolliset uudet kehittämiskohteesi?

Itsearvioinnissa tarkastelet tehtävän vaatimuksia ja opittuja asioita suhteessa omiin tietoihisi ja taitoihisi sekä kokemusperustaasi. Itsearviointi ei aina ole helppoa, mukavaa ja kannustavaa. Omia tapoja, asenteita, tarpeita ja tunteita voi joutua opiskelun aikana muuttamaan ja tarkistamaan. Oman kehittymisesi kannalta sinun on kuitenkin tärkeää analysoida ja perustella työtapojasi sekä olla kriittinen itseä ja oman työn tuotoksiasi kohtaan. Opettajan antama palaute ja itsearviointisi tukevat toisiaan.