31.01.2018

Opintososiaaliset edut ja tuet

Avoimessa yliopistossa opiskelu on sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä muita päätoimisen opiskelijan etuisuuksia. Voit hakea aikuiskoulutustukea, jos opiskelu on ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Joissakin tapauksissa myös päätoiminen opiskelu työttömyyspäivärahalla voi olla mahdollista (opiskelusta on ensin sovittava oman työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, ks. lisätietoja).


Lisätietoja: