Opintososiaaliset edut ja tuet

Avoimessa yliopistossa opiskelu on sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä muita päätoimisen opiskelijan etuisuuksia.

Voit kuitenkin hakea Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea, jos opiskelusi avoimessa yliopistossa on päätoimista ja tutkintoon johtavaa opiskelua, tutkinnon osien suorittamista tai ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Joissakin tapauksissa myös päätoiminen opiskelu työttömyyspäivärahalla voi olla mahdollista (opiskelusta on ensin sovittava oman työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, ks. lisätietoja).


Lisätietoja: