HYVY-kurssilta valmiuksia opiskeluun

Verkkokurssi yliopisto-opintojen tueksi

Tämä kurssi innosti minua opiskelemaan ahkerammin, ymmärsin, etten ole ainut, joka painii työn, opiskelun ja perheen välillä.

Tarvitsen juuri näitä kurssilla opiskeltuja asioita nyt ja tulevaisuuden opiskelussa ja ajankäytön suunnittelussa.

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (HYVY-kurssi, 2 op) vahvistaa opiskelukykyäsi ja -hyvinvointiasi. Kurssilla käsitellään aikuisopiskelijan tyypillisiä opiskeluhaasteita. Saat ohjausta mm. opiskelutaitoihin, ajankäytön suunnitteluun ja stressistä palautumiseen sekä pääset vaihtamaan kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

  • Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa etäopiskellen paikkakunnasta riippumatta.
  • Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa.
  • Kurssi sopii erityisesti avoimen yliopiston opintoja aloittaville tai maisteriopintoihin valituille opiskelijoille.

Opintojen sisältö

  • Minäpystyvyys ja itsemyötätunto: omat uskomukset itsestä oppijana ja itsetuntemus opiskelukyvyn perustana
  • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitoina
  • Aikuisopiskelijan arki ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjen hallintana
  • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroja lisäävinä tekijöinä

Yhteyshenkilö

Yliopistonopettaja Sanna Anttonen