31.01.2018

HYVY-kurssilta valmiuksia opiskeluun

Verkkokurssi yliopisto-opintojen tueksi

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina etäopiskellen!

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (2 op) vahvistaa opiskelukykyäsi ja -hyvinvointiasi. Kurssilla käsitellään aikuisopiskelijan tyypillisiä opiskeluhaasteita. Saat ohjausta mm. opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun, luottamusta opinnoissa onnistumiseen ja pääset vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

 • Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa etäopiskellen paikkakunnasta riippumatta.
 • Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa.
 • Kurssi sopii erityisesti avoimen yliopiston opintoja aloittaville tai maisteriopintoihin valituille opiskelijoille.

Opintojen sisältö

 • Minäpystyvyys ja itsetuntemus: omat uskomukset itsestä oppijana ja itsetuntemus opiskelukyvyn perustana
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku yliopisto-opiskelun perustaitoina
 • Aikuisopiskelijan arki ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjen hallintana
 • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroja lisäävinä tekijöinä

Yhteyshenkilöt

Opintosihteeri Julia Varila, 040 805 4410, julia.varila@chydenius.fi

 • opintoihin ilmoittautuminen
 • opintomaksut ja opinto-oikeus
 • opintosuoritusten rekisteröinti

Yliopistonopettaja, opintoneuvoja Sanna Anttonen, 040 805 4408, sanna.anttonen@chydenius.fi

 • kurssin sisältö
 • kurssin suoritustavat