Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Opiskelun saavutettavuutta edistetään järjestämällä sopivat opiskelumahdollisuudet kaikille opiskelijoille. Saavutettavuudessa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

  • Fyysisessä saavutettavuudessa huomioidaan opiskeluympäristön ja tilojen esteettömyys, tukitoimet opiskelutavoissa ja viestinnän esteettömyys.
  • Psyykkisessä saavutettavuudessa tuetaan osallistumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
  • Sosiaalisessa saavutettavuudessa annetaan riittävästi tietoa saavutettavuusasioista sekä huolehditaan saavutettavuuden näkymisestä suunnitelmissa.

Tutustu Jyväskylän yliopiston esteettömän opiskelun ohjeisiin.

Ota yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöön

Esteettömyysyhdyshenkilö Mari Kiviniemi auttaa sinua, jos  sinulla on vaikeuksia esimerkiksi näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa, tarkkaavaisuudessa, tai muussa opiskeluun vaikuttavassa asiassa. Esteettömyysyhdyshenkilö auttaa sinua yksilöllisten järjestelyjen hakemisessa. Yksilölliset järjestelyt ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojesi sujumista. 

Osallistu lukiseulatestaukseen

Yliopistokeskus järjestää opiskelijoilleen ryhmämuotoisen lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien lukiseulatestin. Lukiseulatestin tulokset käydään testiin osallistuneiden kanssa yksilöllisesti läpi. Jos testitulokset antavat viitteitä lukivaikeuksista, käydään ohjauskeskustelu opiskelun tukemisesta. Lukiseulatestin tulokset ovat suuntaa-antavia. Sen perusteella ei kirjoiteta virallista lukilausuntoa.

Ryhmämuotoisia, maksuttomia testaustilaisuuksia järjestetään yliopistokeskuksen opiskelijoille kaksi kertaa lukuvuodessa.

Lisätietoja: yliopistonopettaja Pekka Matilainen, pekka.matilainen@chydenius.fi