31.01.2018

Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Opiskelun saavutettavuutta edistetään järjestämällä sopivat opiskelumahdollisuudet kaikille opiskelijoille. Saavutettavuudessa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

  • Fyysisessä saavutettavuudessa kiinnitetään huomiota opiskeluympäristön ja tilojen esteettömyyteen, tukitoimiin opiskelutavoissa ja viestinnän esteettömyyteen.
  • Psyykkisessä saavutettavuudessa tuetaan osallistumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
  • Sosiaalisessa saavutettavuudessa kiinnitetään huomiota henkilökunnan ja opiskelijoiden riittäviin tietoihin saavutettavuusasioista sekä saavutettavuuden näkymiseen strategioissa ja suunnitelmissa.

Opiskelun esteettömyyteen kiinnitetään huomiota silloin, kun opiskelijalla on vaikeuksia esimerkiksi näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa, tarkkaavaisuudessa, mielenterveydessä tai muussa opiskeluun vaikuttavassa asiassa.

Osallistu lukiseulatestaukseen

Yliopistokeskus järjestää opiskelijoilleen ryhmämuotoisen lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien lukiseulatestin, joka kestää noin kaksi tuntia. Lukiseulatestin tulokset käydään testiin osallistuneiden kanssa yksilöllisesti läpi. Jos testitulokset antavat viitteitä lukivaikeuksista, opiskelijan kanssa käydään ohjauskeskustelu vaikeuksien laadusta ja opiskelun tukemisesta. Lukiseulatestin tulokset ovat suuntaa-antavia. Sen perusteella ei kirjoiteta virallista lukilausuntoa, mutta tulosten perusteella opiskelija voi harkita jatkotutkimuksiin menemistä.

Ryhmämuotoisia, maksuttomia testaustilaisuuksia järjestetään yliopistokeskuksen opiskelijoille kaksi kertaa lukuvuodessa.

Yhteydenotot: yliopistonopettaja Pekka Matilainen, pekka.matilainen@chydenius.fi