Opintoihin ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua rekisteröitymisen kautta
Proma -opintojärjestelmässä:

  • opintokokonaisuuksiin (31.5.2021 saakka),
  • yksittäisiin opintojaksoihin tai kursseille
  • tentteihin

 

 

Mikäli olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään Promaan.

  • Promassa voit ilmoittautua opintoihin ja tarkistaa omat tietosi.
  • Avoimen yliopiston opintoihin voidaan tavallisesti ottaa kaikki halukkaat.
  • Useimpiin opintoihin voi tulla mukaan itselle sopivana ajankohtana ympäri lukuvuoden.
  • Sellaisilla viestintä- ja kieliopintokursseilla, joissa opiskelijamäärä on rajoitettu, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu.

1.8.2020 alkaen psykologian opintoihin ilmoittautuminen ainoastaan opintojaksoittain. Psykologian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksojen suoritustapoihin opinto-oppaan kautta Korpissa