Aineopintoja edeltävät opinnot

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina edellytetään suoritetut oppiaineen perusopinnot. Soveltuvista edeltävistä opinnoista ohjeistetaan erikseen kunkin aineopintokokoisuuden osalta Opintopolussa. Voit aloittaa aineopinnot, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Kun ilmoittaudut aineopintoihin, lähetä todistuksesi edeltävien opintojen tarkistamiseksi avoimeen yliopistoon joko skannattuna sähköpostin liitteenä tai postitse. Voit toki halutessasi tulla myös käymään paikan päällä.

Edeltävien opintojen tarkistamiseen ei sovellu

  • kameralla otettu kuva todistuksesta tai virallisesta opintosuoritusotteesta
  • epävirallinen tai itse tulostettu opintosuoritusote
  • virallinen opintosuoritusote, jossa ei ole opinnoista kokonaismerkintää
  • vain osa virallisesta opintosuoritusotteesta (tarvitaan kokonaisuudessaan)
  • virallinen opintosuoritusote, johon on itse tehty ylimääräisiä merkintöjä
  • nimikirjaote
  • palkkalaskelma