Pätevä Pomo -opintokokonaisuus 17 op

- osaamista johtamiseen, työelämän muutoksiin ja työhyvinvointiin

Kohderyhmä: julkisten ja yksityisten organisaatioiden esimiehet ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Opintokokonaisuus on monitieteinen, työelämälähtöinen ja osaamispääomaa kartuttava. Tavoitteena on vahvistaa osaamista työelämän ja työyhteisöjen muutoksissa, johtamisen haasteissa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Osallistujat voivat yhdistää oman ammattitaitonsa tuoreeseen tutkimustietoon ja pääsevät jakamaan kokemuksia eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Voit ilmoittautua kaikille opintojaksoille tai vain yhdelle tai kahdelle jaksolle.

HUOM: Ilmoittaudu jokaiselle opintojaksolle erikseen (ks. kunkin jakson kohdalta ilmoittautumislinkki).
Koulutuksen kesto: 27.1. - 18.6.2020
Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B

Opintokokonaisuuteen kuuluvat jaksot:

Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa 5 op (verkkokurssi)
Aikuiskasvatustiede (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Yliopistonopettaja KM Minna Maunumäki
Kesto: 25.5. - 18.6.2020
Ilmoittautumisaika 2.3.-10.5.2020
Opintomaksu: 75 €
Ilmoittautuminen: https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/ilmoittaudu (löytyy kohdasta "MUUT OPINNOT")
Yhteyshenkilö: Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, p. 040 8054408
 
Tavoitteena on oppia tarkastelemaan työelämää yhteiskunnan, työelämän ja yksilöiden välisinä suhteina oppimisen viitekehyksessä.

  • Kriittinen näkökulma työelämän muutoksiin
  • Työn ja hyvinvoinnin välinen suhde
  • Työelämän mahdollisuudet ja haasteet yksilöiden näkökulmasta

Henkilöstöjohtaminen 7 op (verkko-opetusta)
Johtaminen (Vaasan yliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Opettaja KTT, HTM, AMO Kati Söderlund
Kesto: 27.1. – 19.4.2020
Opintomaksu: 140€
Ilmoittautuminen: sähköpostitse teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi
Yhteyshenkilö: Anita Salmela, anita.salmela@kpkesayliopisto.fi, p. 040 6802993

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä.

  • Henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen
  • Työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen
  • Yrityksen strategiat ja henkilöstösuunnittelu sekä henkilöstöammattilaisen tehtäväkentät

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen 5 op (lähi- ja verkko-opetusta)
Centria ammattikorkeakoulu
Opettaja TtM, KTT Helinä Nurmenniemi
Kesto: 6.4.-10.5.2020
Lähipäivät: 6.4.-, 16.4.-, 23.4.- ja 7.5.2020
Opintomaksu: 75 €
Ilmoittautuminen: https://tki.centria.fi/koulutus/tyoyhteisossa-toimiminen-ja-tyoyhteison-lahijohtaminen/4341
Yhteyshenkilö: Nina Lång, Nina.Lang@centria.fi, p. 044 7250014

  • Hyvä lähiesimiestyö? Mistä se rakentuu?
  • Voisinko kokeilla valmentavaa johtamista? Entä miten toimisi kokeilukehittäminen?
  • Miten huomioimme työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden?