07.11.2018

Pätevä Pomo -opintokokonaisuus 17 op

- osaamista johtamiseen, työelämän muutoksiin ja työhyvinvointiin

Kohderyhmä: julkisten ja yksityisten organisaatioiden esimiehet ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Opintokokonaisuus on monitieteinen, työelämälähtöinen ja osaamispääomaa kartuttava. Tavoitteena on vahvistaa osaamista työelämän ja työyhteisöjen muutoksissa, johtamisen haasteissa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Erilaisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen tuottaa mielenkiintoisen ja monipuolisen koulutuskokonaisuuden.

Ilmoittautuminen: 1.11.-31.12.2018 (ks. kunkin jakson kohdalta ilmoittautumislinkki)
Koulutuksen kesto: 19.1. - 17.5.2019
Aloituspäivä: lauantai 19.1.2019 klo 10.00-13.00

Opintokokonaisuuteen kuuluvat jaksot:

Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa 5 op (verkkokurssi)
Aikuiskasvatustiede (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Yliopistonopettaja KM Minna Maunumäki
Kesto: 19.1. - 22.2.2019
Opintomaksu: 75 €
Ilmoittautuminen: https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/ilmoittaudu (löytyy kohdasta "MUUT OPINNOT")
Yhteyshenkilö: Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, p. 040 8054408
 
Teemana on työelämä, jota tarkastellaan yhteiskunnan, työelämän ja yksilöiden välisinä suhteina oppimisen viitekehyksessä.

  • Kriittinen näkökulma työelämän muutoksiin
  • Työn ja hyvinvoinnin välinen suhde
  • Työelämän mahdollisuudet ja haasteet yksilöiden näkökulmasta

Henkilöstöjohtaminen 7 op (lähi- ja verkko-opetusta)
Johtaminen (Vaasan yliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Kesto: 4.3.-5.4.2019
Opintomaksu: 140€
Ilmoittautuminen: sähköpostitse teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi
Yhteyshenkilö: Anita Salmela, anita.salmela@kpkesayliopisto.fi, p. 040 6802993

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä.

  • Henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen
  • Työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen
  • Yrityksen strategiat ja henkilöstösuunnittelu sekä henkilöstöammattilaisen tehtäväkentät

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen 5 op (lähi- ja verkko-opetusta)
Centria ammattikorkeakoulu
Opettaja KTT Helinä Nurmenniemi
Kesto: 15.4.-17.5.2019
Opintomaksu: 75 €
Ilmoittautuminen: https://tki.centria.fi/koulutus/tyoyhteisossa-toimiminen-ja-tyoyhteison-lahijohtaminen/3985
Yhteyshenkilö: Nina Lång, Nina.Lang@centria.fi, p. 044 7250014

  • Hyvä lähiesimiestyö? Mistä se rakentuu?
  • Voisinko kokeilla valmentavaa johtamista? Entä miten toimisi kokeilukehittäminen?
  • Miten huomioimme työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden?