22.02.2018

Opintotarjonta 2017-2018

 

                                                                                         ILMOITTAUDU OPINTOIHIN!

 


Laadukas ohjaus ja opetus, nopea palvelu,
henkilökohtainen palaute ja ystävällinen henkilökunta
– siksi opiskelijat valitsevat meidät!

YLIOPISTO-OPINTOJA TUKEVAT OPINNOT ->  ilmoittaudu
HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi 2 op,   

 
HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET -> ilmoittaudu
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteen teoria 5 op   
Väkivaltatutkimuksen opintoja

 
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN AINEET -> ilmoittaudu
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
- Ohjelmointi 1 6 op
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2 op
- Web-julkaiseminen 2 op
Tietotekniikan aineopintojen opintojaksoja
  
KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN AINEET -> ilmoittaudu
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
 
LIIKUNTATIETEELLISET AINEET
Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op
 
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET -> ilmoittaudu
Matematiikan perusopintoja
SPSS -verkkokurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op: tarjolla etäopintoina Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa
 
VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT -> ilmoittaudu
* Yleistä tietoa viestintä- ja kieliopinnoista
Academic Reading 3 op

Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (verkkokurssina) 3 op 
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Svenska för pedagoger / förskolepedagoger/ psykologer / samhällsvetare och filosofer / skriftlig, muntlig 3 op
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op