Liikuntapsykologian perusopinnot

Kuinka edistetään huippusuorituksia? Miten vähennetään paikallaan olevaa elämäntapaa tai järjestetään psyykkisesti turvallisia ja innostavia liikuntakokemuksia? Kuinka kehitetään liikuntaryhmiä ja joukkueita?

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikuntapsykologian opinnoissa perehdyt mm. psyykkiseen valmennukseen, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen.

Syksyn 2021 opintotarjonta ja aikataulut löytyvät  JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu jatkossa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kautta.

Millaista liikutapsykologian opiskelu on? Lue opiskelijatarina!

Kenelle?

  • Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
  • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi kaiken ikäisten valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.
  • Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
  • Opinnot voivat soveltua myös osaksi urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattiin sekä urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin liittyviin opintoihin.

Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2020-2021) tai Teija Rosenqvistilta.

Jos olet suorittanut liikuntapsykologian opintoja ennen 1.8.2020 voimaanastunutta uutta opetussuunnitelmaa ja haluaisit jatkaa opintojasi. Katso ohjeet opintojen jatkamiseen tästä: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/lpsavoinjyu/tietoja-opintojaan-jatkaville/


Liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.

 

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.