Kesäopinnot 2020

Opiskele kesällä joustavasti oman aikataulusi mukaan! Miltei kaikki opinnot ovat itsenäistä opiskelua, joka ei ole aikaan tai paikkaan sidottua – voit opiskella missä ja milloin tahansa!

 

 

 

 

 

HUOM! Hinnoittelumme muuttuu syksyllä.
1.8.2020 alkaen opintomaksut ovat yksittäisillä opintojaksoilla 15€ / op ja opintokokonaisuuksilla (perus- ja aineopinnot) 13€ / op.

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.

HUMANISTISET JA YHTEISKUNTATIETEET
Tieteen teoria 5 op (ilmoittautuminen päättyy 11.6.2020)
Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (ilmoittautuminen päättyy 11.6.2020)

INFORMAATIOTEKNOLOGIA
Tietotekniikan perusopinnot 25 op (ilmoittautuminen päättyy 11.6.2020)

KASVATUSTIETEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

LIIKUNTATIETEET
Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op (ilmoittautuminen päättyy 30.6.2020)

PSYKOLOGIA
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
Kielenhuollon kurssi (verkkokurssina) 3 op (ilmoittautuminen päättyy 11.6.2020)
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op (ilmoittautuminen päättyy 11.6.2020)

VERKKOKURSSIT
- AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa -verkkokurssi 5 op, 25.5.-18.6.2020 (ilmoittautuminen päättyy 15.5.2020)
-KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus -verkkokurssi 5 op, 18.5.-7.6.2020 (ilmoittautuminen päättyy 10.5.2020)