Kesäopinnot 2019

Opiskele kesällä joustavasti oman aikataulusi mukaan! Miltei kaikki opinnot ovat itsenäistä opiskelua, joka ei ole aikaan tai paikkaan sidottua – voit opiskella missä ja milloin tahansa!

 

 

 

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.

HUMANISTISET JA YHTEISKUNTATIETEET
Tieteen teoria 5 op (ilmoittautuminen 13.6.2019 mennessä)
Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (ilmoittautuminen 13.6.2019 mennessä)

INFORMAATIOTEKNOLOGIA
Tietotekniikan perusopinnot 25 op (ilmoittautuminen 13.6.2019 mennessä)

KASVATUSTIETEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

LIIKUNTATIETEET
Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op

PSYKOLOGIA
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op

SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 60 op

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
Kielenhuollon kurssi (verkkokurssina) 3 op (ilmoittautuminen 13.6.2019 mennessä)
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op (ilmoittautuminen 13.6.2019 mennessä)

VERKKOKURSSIT
- AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa -verkkokurssi 5 op, 27.5.-20.6.2019 (ilmoittautuminen 19.5.2019 mennessä)
- KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus -verkkokurssi 5 op, 27.5.-16.6.2019 (ilmoittautuminen 19.5.2019 mennessä)