Varhaiskasvatustieteen aineopinnot

Oletko kiinnostunut lapsuudesta ja lapsen kehityksestä? Haluatko laajentaa ja syventää osaamistasi pienen lapsen kasvusta, kasvatuksesta ja kehityksestä? Tavoitteletko varhaiskasvatuksen opettajan- tai kasvatustieteen tutkintoa?  

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään kasvatustieteen perusopintojen tietoja ja taitoja kohdistuen varhaiskasvatukseen. Opinnot kohdentuvat varhaiskasvatusikäisten kehitykseen, oppimiseen, lapsuuden sosiologiaan sekä varhaispedagogiikan yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Opinnoissa perehdytään myös työyhteisön vuorovaikutustaitoihin, pedagogiseen asiantuntijuuteen ja pedagogiseen johtamiseen.

Kenelle?

  • Varhaiskasvatustieteen aineopinnot sopivat varhaiskasvatus, opetus- ja muulla kasvatusalalla työskenteleville. Ne sopivat hyvin kasvatustieteellisiä yliopisto-opintoja suunnitteleville, myös erilaisissa koulutustehtävissä toimiville, lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.
  • Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen sisältöjen mukaisia opintoja, joten ne ovat mainio väylä kohti varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä. 

Opiskelu onnistuu pääosin etä- ja verkko-opintoina oman aikataulun mukaisesti. 

Edeltävät opinnot:

  • Varhaiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) tai Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot (25 op/15 ov) tai Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) tai kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25 op/15 ov) suoritettuna.
  • Jakson "KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op" edeltävänä suorituksena vaaditaan kurssin "KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen, 2 op" (tai sitä vastaavien opintojen) suorittamista.

Kuuntele aiheesta podcast!

 

 

Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2020-2021)
tai opettaja Minna Maunumäeltä.

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.