06.08.2018

Psykologian aineopinnot

Haluatko perehtyä psykologiseen tutkimustietoon? Tavoitteletko tutkintoa?

Psykologian aineopinnoissa syvennytään perusteellisemmin psykologian osa-alueisiin erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen näkökulmasta. Teemoina ovat mm. yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, persoonallisuuden pysyvyys ja muutos, neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapiat. Sisältöinä ovat myös työ- ja organisaatiopsykologia ja geropsykologia, joissa pohditaan esim. työhyvinvointia ja psyykkistä vanhenemista.

Opinnot voit tehdä kokonaan etäopiskellen omassa aikataulussa.

Edeltävät opinnot:

  • Vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin (HT) suoritetut psykologian perusopinnot.

Ilmoittaudu mukaan psykologian aineopintoihin, tervetuloa!

Lisätietoja löydät Opintopolusta.