Psykologian aineopinnot

Haluatko perehtyä psykologiseen tutkimustietoon? Tavoitteletko tutkintoa?

Psykologian aineopinnoissa syvennytään perusteellisemmin psykologian osa-alueisiin erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen näkökulmasta. Teemoina ovat mm. yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, persoonallisuuden pysyvyys ja muutos, neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapiat. Sisältöinä ovat myös työ- ja organisaatiopsykologia ja geropsykologia, joissa pohditaan esim. työhyvinvointia ja psyykkistä vanhenemista.

Opinnot voit tehdä kokonaan etäopiskellen omassa aikataulussa.

Edeltävät opinnot:
Vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin (HT) suoritetut psykologian perusopinnot.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

  • Toimitko terveys-, sosiaali- tai liikunta-alalla ja haluat kehittää ammatillista osaamistasi?
  • Tarvitsetko psykologista tietoutta opetus-, ohjaus- tai koulutustyöhösi?
  • Kaipaatko psykologista näkökulmaa johto-, esimies- tai henkilöstötehtäviin, asiakaspalveluun, viestintään tai yritysmaailmaan?
  • Kiehtooko psykologin ammatti?
  • Etsitkö sopivaa sivuainetta yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoosi?
  • Vietätkö välivuotta ja haluat valmentautua psykologian pääsykokeisiin?
  • Tarvitsetko pätevyyttä psykologian opettamiseen?

Ilmoittaudu mukaan psykologian aineopintoihin, tervetuloa!

Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2019-2020).

Ota yhteyttä ja kysy opinnoista: Sanna Anttonen