Kasvatustieteen aineopinnot

Kiinnostavatko opetus-, ohjaus-, koulutus- tai henkilöstötehtävät? Onko tavoitteenasi kasvatustieteellinen tutkinto?

Kasvatustieteen aineopinnoissa perehdytään syvemmin perusopinnoista tuttuihin sisältöihin. Opinnot käsittelevät ajankohtaisia teemoja, kuten elinikäistä oppimista ja ohjausta, oppimisen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta sekä muuttuvan yhteiskunnan, koulun ja perheiden haasteita. Opinnoissa yhdistetään tieteellistä ja kokemuksellista näkökulmaa, lisäksi yksilölliset painotukset ovat mahdollisia.

 

Opiskelu onnistuu etänä ja omassa aikataulussa.

Edeltävät opinnot:

  • Kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen, kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot/approbatur -opintokokonaisuus (15 ov/25 op) suoritettuna. 
  • Jakson "KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op" edeltävänä suorituksena vaaditaan kurssin "KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen, 2 op" (tai sitä vastaavien opintojen) suorittamista.


Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2020-2021) tai opettaja Minna Maunulalta.

 

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.