Erityispedagogiikan aineopinnot

Oletko suorittanut jo erityispedagogiikan perusopinnot? Jäikö mieleesi kytemään, että oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, kuntoutuksesta sekä kasvun erityisen tuen kysymyksistä olisi mielenkiintoista tietää enemmän? Tule mukaan erityispedagogiikan aineopintoihin!

Opinnot soveltuvat kaikille, joita kiinnostaa laajentaa tietojaan erityispedagogiikasta, perusopinnoista luodun yleiskatsauksen jälkeen. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja niissä keskitytään erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.

Voit opiskella koko aineopintokokonaisuuden etäopintoina, esim. oppimistehtävinä ja verkko-opintoina.

Edeltävät opinnot:

  • Vähintään arvosanalla hyvä/hyvin tiedoin suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.
  • Jakson "KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op" edeltävänä suorituksena vaaditaan kurssin "KTKO105  Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, 2 op" (tai sitä vastaavien opintojen) suorittamista.

Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2018-2019)
Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2019-2020)
tai opettaja Pekka Matilaiselta.

Ilmoittaudu mukaan erityispedagogiikan aineopintoihin, tervetuloa!