Aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Miten, miksi ja missä aikuisena opitaan?

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen monipuoliset sisällöt puhuttelevat ajankohtaisuudellaan eri elämäntilanteissa olevia ja erilaisissa muuttuvissa ympäristöissä toimivia aikuisia. Opintokokonaisuuden sisällöt kokoavat monitieteistä näkökulmaa aikuisuuden teeman ympärille, tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon vuoropuheluna. 

Aikuiskasvatustieteen opinnoissa tutustut   aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen laajaan kenttään. Keskeistä opinnoissa on omien kokemusten liittäminen aikuiskasvatuksen teorioihin ja käsitteisiin sekä tiedon soveltaminen käytäntöön. Aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa perehdyt mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten aikuiskasvatustieteen ilmiöitä voidaan lähestyä tutkimuksen keinoin?
  • Millainen aikuinen on oppijana?
  • Miten aikuisten oppimista voidaan ohjata?
  • Mitä ammatillisella kasvulla tarkoitetaan? Miten sitä voidaan tukea?
  • Mitä on työssä oppiminen? Miten työssä oppimista voidaan ohjata?

Opinnot soveltuvat itsensä kehittämiseen, yliopistollisiin opintoihin tutustumiseen, ammatilliseen kasvuun sekä osaksi tutkintoa, esim. sivuaineeksi. Opinnot voi aloittaa vaikka heti ja edetä voi omassa aikataulussaan. Opinnot voi halutessaan tehdä kokonaisuutena etänä seitsemänä oppimistehtävänä. Perusopinnoista voi jatkaa aineopintoihin.

Kuuntele aiheesta podcast:

 

Lisätietoja lyödät Opintopolusta (lv 2020-2021)
tai opettaja Minna Maunulalta.

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.